Åbent hus i Taastrup - hør om lokale, velsmagende og dyrkningsstabile gamle ærtesorter

Omkring 300 forskellige ærteaccessioner vil i PEAS & LOVE kaste lys over potentialet for ærter til human konsum. I løbet af projektet bliver de mest lovende accessioner udvalgt på baggrund af analyser af agronomisk og ernæringsmæssigt potentiale. D. 30. juni har du mulighed for at høre mere om projektet og se de forskellige ærter.

Der har været stor aktivitet i projektet henover vinteren. Ærter fra markforsøg 2022 er blevet analyseret for en lang række kvalitetsparametre såsom næringsstoffer, aminosyreindhold og evnen til at fiksere kvælstof fra atmosfæren. Overskydende materiale er derefter omhyggeligt pakket i lys- og lufttætte poser, hvilket sikrer en høj frøkvalitet til kommende aktiviteter. Projektet har over vinteren også undersøgt forskelle i rodudviklingen på 9 udvalgte ærteaccessioner. Ærterne blev dyrket i transparente rør i væksthus for at kunne analysere rodsystemet på hver enkelt accession. Derudover er der lavet gødskningsforsøg i drivhus med 21 udvalgte accessioner for at nærstudere deres evne til at fiksere kvælstof.

PEAS & LOVE har i samarbejde med virksomheden Pure Dansk smagt på 24 ærteaccessioner fra populationen og lavet detaljerede sensoriske analyser. Her er ærterne blevet bedømt visuelt både tørre og kogte samt smagt både varme og kolde. I smagstestene bliver de fem grundsmage vurderet, og dernæst vurderes den retronasale smag. Ved retronasal smag vurderes aromaen – altså både smag og duft. Alle ærterne var velsmagende.

I vækstsæsonen 2023 vil markforsøgene have fokus på to ting. Et gødskningsforsøg er igangsat, hvor fire ærteaccessioner bliver dyrket med tre forskellige gødningsbehandlinger; en svovl-rig, en kalium-rig samt en ugødsket. Alle gødningsbehandlinger vil blive gentaget i plots med og uden vanding, for at undersøge eventuelle sammenhænge mellem accessionernes respons på næringsstofmangel og tørke. Endelig vil der blive lavet et pilotforsøg, hvor ærterne samdyrkes med havre, for at bane vejen for et større samdyrkningsforsøg næste sæson.

Det andet fokusområde er projektets FieldPeaLab til fremvisning og opformering af størstedelen af deres ærteaccessioner. Dette giver forskerne indblik i accessionernes kvalitet i marken, både i forhold til spiring, vækst og fænotypisk variation. I år vil der være 211 forskellige accessioner i marken. Ærterne blev sået i midten af april, og projektet ser frem til at kunne fremvise de mange forskellige accessioner. I samarbejde med Innovationscenter for økologisk landbrug er der igangsat et landsforsøg med økologisk dyrkning af 10 udvalgte accessioner.
 


Den 30. juni holder PEAS & LOVE åbent hus i marken i Taastrup, hvor du kan komme og se de forskellige ærter og blive klogere på projektets resultater.

PROGRAM den 30. juni, Højbakkegaard allé 30, Taastrup

10.30-11.00: Ankomst og kaffe

11.00-12.30: Introduktion til Peas & Love projektet og foreløbige resultater

12.30-13.15: Frokost

13.15-13.30: Transport til marken i bil

13.30-14.00: Introduktion til ærteforsøg i marken

14.00-15.00: Inspicering af ærteforsøg, kaffe og kage

TILMELD DIG HER: https://plen.ku.dk/english/calendar/tilmeldingsmoduler/peaslove-markvandring/