50 mio.kr. til økologiforskning via Organic RDD-programmet i 2023

Tirsdag blev der indgået et bredt forlig om fordeling af 6,3 mia. kr. i forskningsreserven i 2023.

Økologisk jordbrug og økologiske fødevarer, herunder plantebaserede fødevarer, skal udvikles i forhold til de specifikke produktionsbetingelser på området, hvis dansk økologi skal bevare sin internationale førerposition og imødekomme fremtidens forbrugerkrav.

Derfor blev aftaleparterne i Folketinget enige om at afsætte 50 mio. kr. til økologiforskning via Organic RDD-programmet, som koordineres af ICROFS og udmøntes af GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Følg med i ICROFS’ nyhedsbrev og på vores hjemmeside, hvor der snarest vil blive lagt materialer op for det kommende udbud i Organic RDD

Se hele aftalen om fordelingen af forskningsreserve 2023