30. mio. kroner til økologiforskning i 2019

Folketingets partier nåede torsdag frem til en aftale om fordeling af forskningsreserven på 958 mio. kr. samt 436 mio. kr. fra finansloven.

Alle Folketingets partier kunne fredag eftermiddag præsentere en aftale om forskningsreserven for næste år. (Foto: Ritzau Scanpix /Philip Davali )

I finanslovsforslaget for 2019 er der ud over forskningsreserven på 958 mio. kr. afsat i alt 436 mio. kr. i 2019 til videreførelse af eksisterende forskningsinitiativer og igangsættelse af nye initiativer. Denne aftale omfatter forskning inden for en række områder, der understøtter FN’s verdensmål. I aftalen er der for de større forskningsområder skitseret den umiddelbare understøttelse af målene. Verdensmålene skal ses i et holistisk perspektiv og dermed ses i en sammenhæng frem for individuelle mål. 

Der afsættes 30 mio. kr. til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Midlerne afsættes til økologiforskning i samarbejde med ICROFS (Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).

Midler inden for GUDP kan blandt andet understøtte FN’s verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 14. Livet i havet og 15. Livet på land.


Se den samlede aftale om fordeling af forskningsreserven


Se også ”Økologer glæder sig over forskningsmidler”