Vision & formål

Vision og værdigrundlag

ICROFS’ vision er at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt fødevaresystem med udgangspunkt i det økologiske idegrundlag og de økologiske principper. ICROFS bidrager med ny viden, der understøtter troværdighed, innovation og udvikling af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer.

Mission

ICROFS’ mission er at koordinere, udføre og formidle strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj kvalitet, som bidrager til at videreudvikle en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor.

Aktiviteter

ICROFS' aktiviteter har til formål at videreudvikle en markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor gennem fremme og formidling af forskningsbaseret viden af høj international standard.   

Centret blev etableret af Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for at varetage en række opgaver:

  • Tilvejebringe forskningsresultater, der kan bidrage til fremme af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer.
  • Koordinere, administrere og gennemføre strategisk og brugerorienteret forskning af høj kvalitet indenfor økologiske landbrugs- og fødevaresystemer med fokus på både nationalt og internationalt niveau.
  • Bidrage til udvikling af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer med det formål, at forbedre mulighederne for konvertering fra konventionel til økologisk produktion og bidrage til generel fremme af bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer.
  • Bidrage til udvikling og udbredelse af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer som middel til at opnå vigtige mål for samfundet i forhold til miljø, klima, natur, dyrevelfærd og egnsudvikling.