Organisation

ICROFS er et ”center uden mure”, som initierer og koordinerer forskning, mens den egentlige forskning udføres af forskellige forskningsinstitutioner. En bestyrelse med 13 medlemmer, der repræsenterer erhvervet, industrien, forbrugerne og forskningsverdenen, udstikker retning og mål for ICROFS’ arbejde. Vores aktiviteter implementeres af et sekretariat bemandet med en centerleder, samt akademiske medarbejdere og kommunikationsmedarbejdere.

Forskning og udvikling skal skabe basis for erhvervsrettet og praksisnær viden, som understøtter fremtidig vækst og troværdighed. Det økologiske erhvervs behov for viden og nye metoder danner derfor grundlag for ICROFS’ aktiviteter. Vi inddrager landmænd, rådgivere og virksomheder i forsknings- og udviklingsprojekter, hvilket er med til at sikre kort vej mellem ny viden og dens implementering i praksis.

Forskningsprogrammer og projekter

På vegne af GUDP, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, koordinerer ICROFS de nationale forskningsprogrammer om økologisk jordbrug og fødevaresystemer (Organic RDD-programmerne). På 15’ende år koordinerer ICROFS også det europæiske forskningsnetværk, CORE Organic, pt. med deltagelse af 26 partnere fra 19 lande. Såvel det danske program som det internationale samarbejde sikrer Danmark en stærk position i front for økologiforskningen - til gavn for udviklingen af dansk økologi.

ICROFS’ sekretariat bidrager aktivt til udviklingen af økologisektoren i Danmark ved at initiere og deltage i forskellige eksternt finansierede forskningsprojekter nationalt og internationalt. I sådanne projekter påtager ICROFS sig ofte en rolle inden for koordinering og udførelse, kommunikation, formidling af forskningsresultater og inddragelse af økologiske landmænd, rådgivere og virksomheder.


Få mere information om:

ICROFS' bestyrelse

Centrets mange aktiviteter ledes af en bestyrelse, som er udpeget af fødevareministeren

 

ICROFS' sekretariat

ICROFS' sekretariat understøtter arbejdet med at videreudvikle en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, for dermed også at understøtte en fortsat vækst i dansk økologi.