Erhverv- og landdistrikter

Merprisen på økologiske varer dækker en væsentlig del af omkostningerne forbundet med den økologiske produktion og er dermed med til at betale for det økologiske jordbrugs bidrag til de fælles samfundsgoder. Derfor er markedet for økologiske produkter vigtigt i denne sammenhæng. Landbrugsproduktionen og en del af forarbejdningen foregår i landdistrikterne, og den beskæftigelse, som det medfører, har betydning for samfundet. Liv på landet, branding af et område og kulturmødet mellem land og by er vigtige aspekter af landdistriktsudviklingen, hvor økologien kan spille en rolle. Samtidig er den vækst og innovation, som finder sted i den økologiske sektor, et vigtigt bidrag til de samfundsmæssige goder.

Økologisk fødevareproduktion er rettet mod den del af fødevaremarkedet, som er i vækst, fordi forbrugerne i højere grad efterspørger produkter, der lever op til en bredere vifte af kvalitetskrav. Økologien bidrager med en høj grad af innovation både i forhold til produkter, processer, markeds og virksomhedsformer og i hele værdikæden. Der sker nytænkning, som også smitter af på det øvrige marked. En stor del af den økologiske produktion er basisvarer, men der udvikles nye kvaliteter som mel af spelt og ølandshvede, perlekorn, der kan bruges i stedet for ris, og friskmalede produkter fra lokale møller. Endvidere udvikles der nye markedsordninger som f.eks. fødevareabonnementsordninger.

Beskæftigelseseffekten af økologi er ikke entydig. En mere ekstensiv husdyrproduktion trækker ned, mens øget produktionsværdi og værditilvækst trækker op. Økologi kan indgå som en katalysator for social innovation ved at bidrage til bedre kontakt mellem land og by, viden om fødevarer og sund kost, generel miljøbevidsthed og socialøkonomiske arbejdspladser.

Flere økologiske landbrug kan skabe mere liv på landet, brande lokalområder positivt og gøre landdistrikterne mere attraktive for tilflyttere. Økologi har et uudnyttet potentiale på dette område, og her er det ikke nødvendigvis store arealer og høj produktion, der er vigtigst. Mange forskellige aktiviteter og lokal tilstedeværelse spiller også en stor rolle. Et fortsat fokus på en markedsorienteret økologi er vigtigt ligesom en bedre forståelse for, hvad mangfoldighed betyder, både i erhvervsmæssig og i social sammenhæng samt på, hvordan dette kan udvikles.


  

Relevante forskningsprojekter:

Afsluttet projekt:
> LOCO

Målet med projektet var kvantitativt at undersøge danske forbrugeres efterspørgsel efter geografiske egenskaber, når det kommer til økologiske fødevarer, og at identificere mulighederne for at aktivere denne efterspørgsel til at udnytte markedspotentialer for geografisk differentierede økologiske produkter.  


Relevante kontaktpersoner:

Jørgen Dejgaard Jensen (KU)

Mette Meldgaard (freelancer)

Pia Heike Johansen (SDU)

Martin Hvarregaard Thorsøe (AU)  

FORSKNING, UDVIKLING OG RÅDGIVNING BØR OMFATTE:

• Muligheder og barrierer ved økologisk forarbejdning, distribution og salg samt afdækning af beskæftigelseseffekten i hele værdikæden.

• Innovationsprocesser og iværksætteri i en økologisk sammenhæng.

• Økologi som redskab i landdistriktsudviklingen