ICROFS' sekretariat

Sekretariatet understøtter den økologiske udvikling

ICROFS’ sekretariat understøtter det vigtige arbejde med at udvikle den økologiske sektor til gavn for producenter, forbrugere og eksportvirksomheder. Medarbejderne i sekretariatet har tilsammen en bred palette af faglige kompetencer inden for planteavl, husdyrbrug, humaniora, sprog samt kommunikation og journalistik. Desuden har flere af medarbejderne adskillige års erfaring med forskning inden for eget fagområde samt stor erfaring inden for udvikling af landbrugs- og fødevaresystemer med særligt fokus på den økologiske sektor.

Teamet har stor erfaring med alt fra at samle konsortier af relevante forskningspartnere til udarbejdelse af ansøgninger over projektledelse og videre til implementering af og kommunikation om projekterne. Derfor er det helt naturligt for sekretariatet at tilbyde følgende services: 

 • Projektledelse og koordinering af danske og internationale projekter
 • Administrering, inklusiv budgetstyring og koordinering af internationale projekter med særligt fokus på projekter finansieret med EU-midler, for eksempel Horizon2020
 • Evaluering og monitorering af projektforløb
 • Professionel indsigt og bidrag til udarbejdelse af projektansøgninger, danske såvel som internationale, herunder også ansøgninger til Horizon2020 og private fonde
 • Kommunikation, herunder formidling af projekter og viden gennem hele projektforløbet, herunder brug af digitale medier, SoMe, faglige og populærvidenskabelige medier samt nyhedsmedier.
 • Hjælpe med at opnå en multiaktør tilgang i projekter samt hjælpe med at styrke faglige forsknings- og erfaringsnetværk. 

Medarbejdere i ICROFS' sekretariat


Centerledelse og administration

Jakob Sehested, Centerleder 
Mobil: 25 15 90 50 
Jakob.Sehested@icrofs.org 

Arbejdsområder:

 • Ledelse af ICROFS 
 • Koordinering af forskningsprogrammer 

 


Janne Krabsen, sekretær 
Tlf. 87 15 77 71 
Mobil: 93 50 83 86
janne.krabsen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Administrative opgaver
 • Redigering og publicering af forskningsrapporter
 • Organic Eprints redaktør
 • Oversættelse, korrektur og sprogrevision
 • Projektsupport
 • Mødeplanlægning og koordinering 

 


Forskning og udvikling

 


Ivana Trkulja, akademisk medarbejder 
Tlf. 87 15 77 16 
Mobil: 51 49 10 23
ivana.trkulja@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Projektstyring og koordinering af ERA-Nettet CORE Organic
 • Administration, budgetstyring og monitorering i CORE Organic Plus og CORE Organic Cofund projekterne
 • Professionel indsigt i og bidrag til forberedelse af projektansøgninger 
 • Bindeled til relevante stakeholderorganisationer 

 


Lise Andreasen, international koordinator 
Tlf. 87 15 77 04 
Mobil: 51 49 10 03 
lise.andreasen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • International projektudvikling, ansøgning, implementering og administration med særlig vægt på EU
 • Initiering og facilitering af forskningsrelaterede og forskningsunderstøttende aktiviteter i Danmark og internationalt.
 • ICROFS strategiudvikling og planlægning
 • Organic RDD programudvikling og implementering

 


Ilse Ankjær Rasmussen, Organic Eprints koordinator 
Tlf. 87 15 79 92 
Mobil: 51 77 95 12 
ilsea.rasmussen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Monitering og evaluering af de nationale projekter under Organic RDD-programmerne
 • Ansvarlig administrator for Organic Eprints
 • Deltagelse i projekter med relation til Organic Eprints samt andre relevante emner
 • Information om og udbredelse af kendskab til Organic Eprints nationalt og internationalt
 • Deltagelse i nationale og internationale udvalg af relevans for økologiforskning

Merete Studnitz, Akademisk medarbejder, cand.agro., PhD

Tlf. 87 15 80 47 
Mobil: 93 50 87 50 
merete.studnitz@icrofs.org

Arbejdsområder

 • Monitorering og evaluering af de nationale projekter under Organic RDD-programmerne
 • Arbejdspakkeledelse af internationale projekter 
 • Planlægning og gennemførelse af arrangementer for forskere og forskningens brugere 
 • Bidrag til udarbejdelse af projektansøgninger, danske såvel som internationale 
 • Bidrager til at opnå en ’multi-actor approach’ i projekter samt hjælper med at styrke faglige forsknings- og erfaringsnetværk. 

Malene Jakobsen, Akademisk medarbejder

Tlf. TBA
Mobil: 2213 9578
malene.jakobsen@icrofs.org 

Arbejdsområder

 • Monitorering og evaluering af de nationale projekter under RDD-programmerne
 • Bidrag til det internationale forskningsprogram CORE Organic
 • Bidrag til løbende drift af Organic E-prints
 • Deltagelse i forskellige EU projekter
 • Bidrag til udarbejdelse af projektansøgninger
 • Administrative opgaver

Lizzie Melby Jespersen, Akademisk medarbejder

Arbejdsområder

 • Forskning i certificering og kontrol af økologiske produkter
 • EU politik
 • Fundraising for økologisk forskning
 • Juridiske og finansielle aspekter af kontraktaftaler

Mail: lizzie.melby.jespersen@icrofs.org


Kommunikation, formidling og presse  


 

Helene Kristensen, kommunikationsmedarbejder

Tlf. 87 15 77 03 
Mobil: 31 50 58 78 
helene.kristensen@icrofs.org

Christine Dilling, kommunikationsmedarbejder 

Tlf. 87 15 78 31  
Mobil: 30 27 31 41 
christine.dilling@icrofs.org   

Anton Brander Lichtenberg, kommunikationsmedarbejder

Tlf. 87 15 77 03
Mobil: 93 50 89 61
anton.b.lichtenberg@icrofs.org

   Arbejdsområder:

 • Deltagelse i danske og internationale forskningsprojekter med ansvar for kommunikation og formidling samt udarbejdelse af projektansøgninger 
 • Journalistisk tekstproduktion, herunder artikler og pressemeddelelser
 • Hjemmesideproduktion, kommunikation på sociale medier og i nyhedsbreve
 • Videoproduktion og grafisk opsætning af publikationer, posters og annoncer
 • Planlægning og promovering af arrangementer for forskere og forskningens brugere