ICROFS´historie

Det Internationale Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, blev etableret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i juni 2008. ICROFS har erstattet og udvidet det tidligere, nationale Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, FØJO.

FØJO blev etableret i 1996 som et ”center uden mure”, hvor den egentlige forskning udføres af forskningsgrupper på de eksisterende forskningsinstitutioner, og ICROFS har beholdt denne succesfulde struktur.

Udvikling af dansk forskning i økologisk jordbrug

Siden midten af 1980erne er økologisk jordbrug blevet fremmet gennem politiske tiltag. De siddende regeringers politik har inkluderet økonomisk støtte til omlægning af konventionelle bedrifter, regulering og kontrol, rådgivningstjeneste, informationskampagner samt uddannelse og forskning i økologisk jordbrug.

I slutningen af 1980erne og starten af 1990erne blev den danske forskning i økologisk jordbrug udført på private bedrifter og i langtidssædskifteforsøg på forsøgsstationer rundt om i landet. Denne forskning fokuserede på mælkeproduktion og sædskifter, og den resulterede blandt andet i effektive metoder til økologisk mælkeproduktion.

Både regeringens Aktionsplan for økologisk jordbrug og den nationale strategi for jordbrugsforskning pegede i 1992 på, at forskning i økologisk jordbrug skulle have højere prioritet og de eksisterende strukturer styrkes. De foreslog, at man kunne styrke forskningsindsatsen ved at etablere et center på tværs af forskningsinstitutioner og forskningsdiscipliner.

Aktionsplanen for fremme af den økologiske fødevareproduktion fra 1995 anbefalede ligeledes at opprioritere forskning i økologisk jordbrug for at lette omlægningen og øge den økologiske produktion, og derigennem tilfredsstille forbrugernes efterspørgsel. Denne plan foreslog også at etablere en egentlig økologisk forsøgsstation.

På denne baggrund tog fødevareministeriet initiativ til at etablere Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) i september 1995. Samtidig blev der afsat 100 mio. kroner til økologisk forskning og udvikling i perioden 1996–1999. Ministeriet besluttede desuden at etablere den økologiske forsøgsstation Rugballegård og flere økologiske ”værkstedsarealer” for markforsøg.