Hvad er økologisk jordbrug

Økologisk jordbrug er et jordbrugs- og fødevaresystem, der bygger på lokalt tilgængelige ressourcer, recirkulering af næringsstoffer og anvendelse af mangfoldighed og agro-økologiske metoder for at forbedre produktionen på bedriften og jordens frugtbarhed. Efter længere tids diskussion vedtog den verdensomspændende økologiske organisation IFOAM i 2008 følgende definition af økologisk jordbrug:

Økologisk jordbrug er et produktionssystem, der bevarer jordens, økosystemers og menneskers sundhed. Det beror på økologiske processer, biodiversitet og kredsløb, der er tilpassede til lokale betingelser, i stedet for input med negative effekter. Økologisk jordbrug kombinerer tradition, innovation og videnskab for at gavne det fælles miljø og fremme fair relationer og en god livskvalitet for alle involverede.

Der er en rig mangfoldighed af økologisk jordbrug i verden. I højindkomstlande er det meste af den økologiske produktion certificeret økologisk. Her producerer store økologiske virksomheder og store højteknologiske bedrifter standardiserede produkter til supermarkedskæderne. Men der er også, som et andet yderpunkt, små arbejdsintensive bedrifter, der støttes af landsbyfællesskaber og lignende, og som producerer friske råvarer til og sammen med lokalsamfundet.

I lavindkomstlande kan økologisk certificering være en adgangsbillet til højværdimarkeder og dermed en mulighed for bedre indtjening i landbruget. For mange småbønder er certificering imidlertid ikke en mulighed, men de økologiske driftsprincipper kan stadig hjælpe dem til at få højere og mere stabile udbytter med få omkostninger og lav risiko.

Hvad enten den økologiske produktion er certificeret eller ej, så kræver den, at landmanden får et godt videngrundlag gennem uddannelse, rådgivning og forskning. ICROFS har som mål at fremme udvikling og udbredelse af økologisk jordbrug og fødevaresystemer gennem forskning af høj kvalitet baseret på principperne for økologisk jordbrug.