Nyhedsbrevet ICROFS Nyt udgives som elektronisk email-nyhedsbrev fire-fem gange årligt.

Nyhedsbrevet indeholder artikler om aktuel forskning og nye, relevante begivenheder inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

Forskere, der arbejder under nationale eller trans-nationale forskningsprojekter, koordineret af ICROFS, leverer artikler til ICROFS nyt med en frekvens, som er baserret på fremdriften i det enkelte projekt.

ICROFS udgiver også det internationale nyhedsbrev, ICROFS news

Forfattere af artikler til nyhedsbrevet bedes benytte denne skrivevejledning

Arkiv


September 2014 [nr. 3, 2014]

 - Nyt fra ICROFS  

- Evaluering konkluderer: Behov for mere forskning i økologi

- Billedkort giver landmanden ordet

- Nye sorter til økologisk æbleavl

- Søg støtte til udvikling af teknologi til landbruget

- Arrangementer og nyheder

Hent nyhedsbrevet 

 

Hent også tillægget Refugia: Øger økologisk landbrug biodiversiteten? Særtillæg om FØJOIII-projektet Refugia.


Juni 2014  [nr. 2, 2014] 

 

 • Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl
 • Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr
 • Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede

 

Hent nyhedsbrevet 

Februar 2014 [nr. 1, 2014]

 • Nye Organic RDD2 projekter skudt i gang
 • Multifunktionalitet i marken giver merværdi for forbrugeren
 • Klimaeffekten af mobil grøngødning
 • Udbytter i det økologiske sædskifteforsøg
 • Fokus på robusthed i økologisk slagtekyllingproduktion

Hent nyhedsbrevet fileadmin/icrofs/TYPO3/publikationer/Nyhedsbreve/2014_2.pdf


November 2013 [nr. 4, 2013]

 • Kløvergræsensilage og kompost som grøngødning
 • Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning
 • Er der liv i økologiske kornmarker?
 • Fremtidens udfordringer i økologisk og frilandssvineproduktion
 • Barrierer i forsyningskæden i økologisk planteavl

Hent nyhedsbrevet 


August 2013 [nr. 3, 2013]

 • Konkurrenceforhold i græsmarker med mange arter
 • Betydningen af komposttyper for kvalitet af økologisk hvedebrød
 • Økologiske græsmarker som fødekilde for bier og andre bestøvere
 • Program til bedre rådgivning om sædskifter i økologisk jordbrug

Hent nyhedsbrevet 


Maj 2013 [nr. 2, 2013]

 • "SUMMER"-kyllinger på urter
 • Æbler under tag er pletfrie
 • Ny rapport fra MultiTrust-projektet

Hent nyhedsbrevet