Organic RDD 8 åbner for projektansøgninger til forskning, udvikling og innovation i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

I samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) har GUDP netop åbnet for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at understøtte økologiens bidrag til klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og human sundhed og dermed Danmarks ambitioner for fortsat udvikling og vækst af økologisektoren.

Dansk økologi har været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor, bl.a. gennem det økologiske Forsknings-, Udviklings-, og Demonstrationsprogram Organic RDD.

Folketingets partier har afsat 50 mio. kr. fra forskningsreserven i 2022 til økologiforskning.

”Vi glæder os til at støtte nye forskningsprojekter, der udvikler økologien og udvider samarbejdet mellem landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere, som alle er vigtige parter i økologiforskningen,” siger Jakob Sehested, centerleder for ICROFS.

Bæredygtighed, Innovation, Vækst og Troværdighed

Indholdet af Organic RDD 8-opslaget er besluttet af ICROFS’ bestyrelse og tager udgangspunkt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021. Forsknings- og udviklingsstrategien er udarbejdet af ICROFS med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder.

Forsknings- og udviklingsstrategiens seks fokusområder adresserer centrale udfordringer og potentialer med henblik på at understøtte en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, imødekomme forbrugernes og samfundets forventninger til sunde kvalitetsfødevarer, og ikke mindst at bidrage til bæredygtighed og samfundsgoder.

De seks fokusområder:

ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021 adresserer gennem seks fokusområder de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. I strategien er de enkelte fokusområder beskrevet i detaljer.

Til Organic RDD 8 kan der søges indenfor for alle seks fokusområder, men der ønskes især projekter, der tager udgangspunkt i eller integrerer fokusområderne:

 • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER og
 • KLIMA OG MILJØ

med de udfordringer, den økologiske landmand og de økologiske virksomheder står overfor i forhold til de øvrige fire fokusområder:

 • CIRKULÆR BIOØKONOMI
 • BIODIVERSITET
 • SUNDHED OG VELFÆRD
 • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Organic RDD 8-opslaget har følgende fire centrale succeskriterier: 

 • BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til bæredygtige produktionssystemer, som beskytter klima og miljø, baserer sig på recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse, samt understøtter en høj grad af biodiversitet, dyrevelfærd og sundhed for jord, planter, dyr og mennesker
 • INNOVATION – projekterne skal bidrage til innovative produktionssystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer
 • VÆKST – projekterne skal bidrage til produktive og effektive produktionssystemer, som understøtter fortsat bæredygtig vækst i den økologiske produktion
 • TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper og bidrage til samfundsgoder som beskyttelse af klima, miljø og drikkevand, samt en høj grad af biodiversitet og dyrevelfærd

Ansøgningsfristen er d. 3. maj kl. 12.00

Find vejledninger, ansøgningsskemaer og gode råd på ICROFS.dk

Vejledninger og ansøgningskemaer kan også findes på GUDP's hjemmeside


Infomøder om Organic RDD 8

I forbindelse med den nye ansøgningsrunde afholder ICROFS to informationsmøder, hvor kommende ansøgere kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne. 

 • Online-møde: 1. februar kl. 9-12
 • Fysisk møde på Danmarks Tekniske Universitet (DTU): 9. februar kl. 13-16

Tilmeld dig her (tilmelding senest d. 31. januar)


Få sparring på din projektidé før du sender din ansøgning

Når Organic RDD ansøgningsrunderne kører, kan du få sparring på din projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til GUDP- og ICROFS-sekretariatet. Den skal skrives i en skabelon, som findes her.

Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til icrofs@icrofs.org og med cc til gudp@lbst.dk, og sekretariatet tilstræber en maksimal behandlingstid på en uge. Du vil modtage et opkald på telefon.


Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Line Daa Jørgensen, GUDP, 23 62 86 75, LINEJO@lbst.dk
Projektkoordinator Malene Jakobsen, ICROFS: tlf. 22 13 95 78 icrofs@icrofs.org