Øvrige forskningsmidler


GUDP’s almindelige runder (deadline: annonceres løbende - årligt 2 ansøgningsrunder i 1 og 3. kvartal)

FØL (deadline: annonceres løbende - fast deadline i august) 

Innovationsfonden (deadline: annonceres løbende)

CORE Organic

Hold øje med CORE Organics website vedr. funding: