De økologiske principper

Sundhedsprincippet

Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed.

Retfærdighedsprincippet

Økologisk jordbrug bør bygge på forhold der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder.

Kredsløbsprincippet

Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.

Forsigtighedsprincippet

Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.

Den fulde forklaring af de fire principper kan hentes på nitten sprog fra IFOAM’s hjemmeside

 

Principperne for økologisk jordbrug er resultatet af en to år lang, åben og meget omfattende proces gennemført af IFOAM, verdensorganisationen for økologisk jordbrug, i 2003-2005.

En arbejdsgruppe blev udnævnt til at formulere udkast til nye principper og forestå fire verdensomspændende konsultationsrunder med interessenter i og udenfor økologisk jordbrug.