Øget økologisk forbrug kan måske fremme folkesundheden

Forskningsprojektet OrgHealth vil undersøger, om et øget forbrug af øko-varer generelt kan skubbe befolkningens spisevaner i en sundere retning og dermed være med til at forbedre folkesundheden.

Måske kan et større økologisk forbrug få flere forbrugere til at efterleve de officielle kostråd og dermed bidrage til at forbedre folkesundheden generelt.  Det kan der være grund til at tro, vurderer en gruppe forskere fra Københavns Universitet, som netop har fået bevilliget midler fra Grønt Udviklings og Demonstrationssprogram til forskningsprojektet OrgHealth.

Baggrunden er, at både danske og internationale undersøgelser har vist, at forbrugere, som køber mange økologiske varer også er mere tilbøjelige til at følge de officielle kostråd end andre forbrugere. De økologiske forbrugere har altså en sundere kost end andre, uanset om  om de økologiske fødevarer i sig selv er sundere eller ej.  Men hvorfor det forholder sig sådan, ved man  endnu ikke meget om.

Underbelyst sammenhæng

”Sammenhængen mellem økologisk forbrugsmønster og sundhed har hidtil været stærkt underbelyst, så vi håber, at vores forskningsprojekt kan bringe ny viden frem,” sige projektlederen professor Peter Sandøe fra Københavns Universitet.

”Vi ved nemlig ikke, om befolkningens sundhed i almindelighed vil blive bedre, hvis forbruget af økologiske fødevarer spreder sig. Men der er en mulighed for, at sammenhængen mellem økologisk forbrug og sund kostsammensætning vil ændre sig, hvis det økologiske forbrug bliver udbredt i befolkningsgrupper, som ikke køber økologisk i dag,” forklarer han.

”Økologiske forbrugere spiser for eksempel mindre kød end andre. Det kan skyldes, at økologisk kød er dyrere, men det kan også skyldes holdninger hos forbrugerne i de segmenter, som i dag køber økologisk. Årsagen er vigtig at få belyst, for det har betydning for, om man vil kunne bruge økologien til at fremme befolkningens sundhed mere generelt.”

Forskerne bag OrgHeath vil derfor med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder tilvejebringe viden, som kan give en dybere forståelse af, hvorfor økologiske forbrugere er mere tilbøjelige til at følge kostrådene. De vil se på variationerne mellem forskellige forbrugersegmenter og undersøge, hvilken betydning forskellige opfattelser af sundhed har på valget af økologiske fødevarer.

Projektet ORGHEALTH er en del af Organic RDD 2.2 programmet, som koordineres af ICROFS
(Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Yderligere information: Professor Peter Sandøe, IFRO, Københavns Universitet, pes@sund.ku.dk, tlf. 21497292