70 mio. kr. til økologiforskning

I 2024 øger Folketinget bevillingen til økologiforskning med 20 mio. kroner via forskningsreserven.

Tidligere er midler fra Organic RDD-puljen blandt andet gået til langvarige markforsøg for at opnå større viden om jordbiologi, planteernæring, miljø og klimaforandringer. Foto: Jens Bonderup, AU.

Økologisk jordbrug og økologiske fødevarer skal fortsat udvikles i forhold til de specifikke produktionsbetingelser på området, hvis dansk økologi skal bevare sin internationale førerposition, imødekomme fremtidens forbrugerkrav og bevare en høj troværdighed.

For at understøtte den grønne omstilling, øremærker partierne 2,6 mia. kr. til grøn forskning, herunder økologiforskning. Regeringen og aftalepartierne blev enige om at afsætte 70,0 mio. kr. til økologiforskning via Organic RDD-programmet, som koordineres af ICROFS og udmøntes af GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

I 2021, 2022 og 2023 var der afsat 50 mio. kroner – dvs. at der i 2024 er afsat 20. mio. kroner mere end de foregående år. ICROFS’ bestyrelsesformand Jørn Jespersen siger:

”Jeg er særdeles godt tilfreds med, at vi i 2024 er sikret 70 millioner kroner til forskning, der skal understøtte Danmarks ambitioner for vækst og udvikling i økologien. Det vil styrke økologiens bidrag til klima og miljø, natur og biodiversitet, samt sundhed og dyrevelfærd. Det er en fornuftig prioritering af midler, som bidrager til, at dansk økologi kan bevare sin internationale førerposition og bidrage til den grønne omstilling. Den øgede bevilling er i god overensstemmelse med de politiske målsætninger for økologien, som de bl.a. fremgår af landbrugsaftalen”.

Ny runde af Organic RDD-programmet

Bevillingen af midler skal gå til den 10. runde af Organic RDD-programmet, som forventes opslået i januar og med ansøgningsfrist i maj. Indkaldelsen vil som sædvanligt gælde ansøgninger til forskningsprojekter med udviklings- og/eller demonstrationsandel.

ICROFS’ Forsknings- og Udviklings Strategi 2023 vil ligge til grund for opslaget, og kan læses her

Strategien er udarbejdet med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder. Strategien adresserer de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og fødevaresystemer og udpeger seks fokusområder:

  • Cirkulær Bioøkonomi
  • Klima & Miljø
  • Biodiversitet
  • Sundhed & Velfærd
  • Fremtidens Økologiske Forbruger
  • Økologien som Levevej

Infomøder om Organic RDD 10

I forbindelse med den nye ansøgningsrunde vil ICROFS afholde informationsmøder, hvor potentielle ansøgere kunne blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne.

Få sparring på din projektidé før indsendelse af ansøgning

Når Organic RDD ansøgningsrunden kører, kan man få sparring på sin projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse ICROFS-sekretariatet. 


Følg med i ICROFS’ nyhedsbrev og på vores hjemmeside, hvor der snarest vil blive lagt materialer op for det kommende udbud i Organic RDD

Se hele aftalen om fordelingen af forskningsreserve 2024


Om Organic RDD-programmet

Organic RDD står for "Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram", og er et dansk forskningsprogram målrettet økologiske landbrugs- og fødevaresystemer, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der finansierer programmet.

GUDP indkalder i samarbejde med ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystemer) særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til Organic RDD.

Projekterne skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. De skal både understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed.  

> Læs mere