Rekordstor interesse for at søge økologiske forskningsmidler

Ansøgningerne til dette års Organic RDD-runde er flere og bredere samt inkluderer flere forskningsområder end hidtil - og de økologiske landbrugere og virksomheder er vigtige deltagere i projekterne

Danmarks forskningsprogram for økologi, Organic RDD, har netop haft ansøgningsfrist for dette års runde, og vi har i år modtaget flere ansøgninger end nogensinde før. ICROFS, som koordinerer Organic RDD, har i år kunnet udbyde den hidtil største pulje på 70 mio. kr. til nye projekter, og interessen for at søge har ligeledes været den hidtil største. Der er et rekordhøjt antal ansøgninger, der tilsammen søger om mere end 214 mio. kr., og det betyder selvsagt, at ikke alle projekterne bliver realiseret i denne omgang, selvom vi som forskningscenter rigtig gerne ville. 

Forskningskvaliteten er det bærende element i projekterne, da den sikrer, at projekterne leverer både ny viden og veldokumenterede løsninger. Men inddragelsen af f.eks. landbrugere, virksomheder og forbrugere sikrer relevansen for økologien, og at løsningerne kan implementeres i praksis.  Der er igen i år en bred deltagelse af landbrugere og virksomheder fra den danske økologisektor. Det er en stor styrke i projekterne, fordi det tætte samarbejde mellem forskerne og brugerne, sikrer, at projekterne er relevante, og at den nye viden bliver implementeret og brugt i praksis.

De igangværende Organic RDD-projekter afdækker mange forskellige områder som samdyrkning af flere afgrøder for at få robuste økologiske dyrkningssystemer med større biodiversitet og mindre pres fra sygdomme og skadedyr, afgræsnings effekt på metan-udskillelsen hos køer og kostomlægning til en sundere og mere bæredygtig kost for blot at give et par eksempler. Fælles for dem alle er dog, at landbrugere, virksomheder og forbrugere er centrale i de forskellige projekter samtidig med, at projekterne arbejder helhedsorienteret.   

Vi kan allerede nu se, at dette års ansøgninger er bredere og inkluderer flere forskningsområder, end vi har set hidtil. Og det bliver der lagt vægt på i udvælgelsesprocessen. De tværfaglige projekter, som giver helhedsorienterede løsninger, har flere styrker. Det kræver nemlig en helhedsorienteret og ambitiøs forsknings- og udviklingsindsats at omstille fødevaresystemet og fødevareforbruget til at være bæredygtigt både klima-, miljø- og sundhedsmæssigt samt økonomisk og socialt.

De mange spændende ansøgninger vidner om en innovativ økologisektor, hvor der er masser af ideer og stor efterspørgsel efter Organic RDD programmets rammer og økonomiske støtte til at udvikle ny viden og nye løsninger. Vi forventer at kunne udbyde en ny Organic RDD-pulje til økologiforskning i starten af 2025.


Artiklen blev bragt i Økologisk Landbrug avisen, maj 2024

ICROFS koordinerer i samarbejde med GUDP det danske økologiforskningsprogram Organic RDD på vegne af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. De økologiske forskningsprogrammer har været en hjørnesten i udviklingen af nye produkter og metoder i den økologiske sektor. Læs mere om ICROFS og Organic RDD-projekterne på vores hjemmeside www.icrofs.dk