Nyt opslag til forskningsprojekter inden for konventionelle og økologiske fødevaresystemer

Det fælles europæiske netværk Green ERA Hub åbner op for ansøgninger til forskningsprogrammets første opslag.

Green ERA Hub (GEH) åbner op for ansøgninger til nye forskningsprojekter, der bidrager til et bæredygtigt og modstandsdygtigt fødevaresystem.

Projekterne kan omfatte tilgange til økologisk landbrug og skal omhandle et af følgende emner:

  1. Øge gødningseffektiviteten og reducere forbruget af gødning
  2. Øge proteinselvforsyningen i Europa
  3. Reducere drivhusgasemissioner i landbrugs- og fødevaresystemer
  4. Bæredygtig energianvendelse og produktion i landbrugs- og fødevaresystemer

Deadlines

  • Deadline for forhåndsregistrering af ansøgninger er den 20. juli kl. 12:00 CEST.
  • Deadline for indsendelse af den fulde ansøgning er den 7. september kl. 12:00 CEST.

Se opslaget fra Green ERA Hub her.

Mere om opslaget fra Green ERA Hub

Netværket bag den første forskningspulje fra Green ERA Hub består af 19 organer. Et af organerne er det transnationale netværk CORE Organic, der drives af ICROFS.

Green ERA Hub startede sine aktiviteter i september 2022 og planlægger i alt at lancere tre puljer til forskning på tværs af forskellige tematiske områder.

Læs mere om Green ERA Hub.