Innovationsmidler til udvikling af højtydende, svamperesistent hvede

Forskere fra Aarhus Universitet får 17 millioner fra Innovationsfonden til at udvikle nye svamperesistente hvedesorter i samarbejde med udenlandske planteforædlere.

Hvede er en af verdens vigtigste kornsorter, der brødføder millioner af mennesker – men svampesygdomme forringer kvalitet og udbytte. Foto Janne Hansen

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har fået 17 mio. kroner fra Innovationsfonden til at udvikle nye hvedesorter, som er modstandsdygtige over for de mest betydende svampesygdomme, og som samtidig giver et højt udbytte. Det skal ske i samarbejde med planteforædlere fra Nordic Seed A/Si et femårigt projekt med et samlet budget på 22 mio. kroner. 

Anvendelsen af de nye svamperesistente sorter skal bidrage til at nedsætte landbrugets brug af pesticider til gavn for miljøet og landmandens økonomi. Samtidig er de med til at gøre det muligt for landbruget at leve op til EU’s direktiv om at implementere integreret plantebeskyttelse, hvor man skruer på en hel række af forskellige håndtag for at beskytte planterne. Desuden kan de nye sorter bruges af økologiske planteavlere, som ikke må bekæmpe svampesygdomme med svampemidler.

- Forædling af højtydende og sygdomsresistente kornsorter er helt afgørende for at mindske planteavlernes afhængighed af sprøjtemidler. Den store udfordring er at finde resistens mod alle de betydende svampesygdomme i hvede og samtidig sikre, at de forskellige resistenser beholder deres effekt hen over årene, påpeger lederen af det nye projekt professor Mogens Støvring Hovmøller fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Hvede og svampe under lup

Målet er at udvikle to til tre nye højtydende og multiresistente hvedesorter, det vil sige sorter, der på en gang er modstandsdygtige over for en række svampesygdomme. En vigtig del af projektet er at udvikle og forbedre metoderne til påvisning af sygdomsresistens i planter.

Forskerne vil anvende nye resistenskilder og teknologi, herunder markørteknologi og kortlægning af gener i hvede, til at identificere og videreudvikle de nye sorter. Ny indsigt i svampenes infektionsbiologi og variation bliver også centralt i projektet. Forskerne vil blandt andet undersøge de mekanismer, der ligger til grund for de forskellige typer af sygdomsresistens både makroskopisk og mikroskopisk med henblik på at udvikle bedre metoder til hurtig og effektiv selektion for resistens.

Forskerne og forædlerne starter ikke fra bar bund. De har både lovende forædlingslinjer af hvede og et stort udvalg af svampeprøver fra hele verden, som de vil udnytte i projektet.

- Vi har allerede nyt genetisk materiale med lovende resistens mod flere sygdomme liggende. Dette materiale vil vi videreudvikle. Vi har også adgang til et stort antal svampeisolator fra hele verden, som vi kan benytte i vores karantænelaboratorier. De er afgørende for at undersøge holdbarheden af ny resistens, forklarer Mogens Støvring Hovmøller.

Det femårige projekt har et samlet budget på 22 mio. kroner, hvoraf Innovationsfonden har bevilget 17 mio. kroner. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nordic Seed A/S og en række udenlandske partnere.

Yderligere oplysninger: Professor Mogens Støvring Hovmøller, Institut for Agroøkologi, e-mail:mogens.hovmoller@agro.au.dk, telefon: 8715 8129, mobil: 2228 3361