Nyt EU-projekt skal sætte skub i økologisk jordbrug og akvakultur med målet om at nå EU’s ”Fra jord til bord-strategi”

Det nyligt opstartede Horizon EU-projekt ”OrganicTargets4EU” skal være med til at understøtte og sikre indfrielsen af EU-kommissionens ”Fra jord til bord-strategi”, herunder at omlægge mindst 25% af EU’s landbrugsareal til økologi såvel som at signifikant forøge økologisk akvakultur og forbedre biodiversitet.

ICROFS deltog i opstartsmødet for OrganicTargets4EU i Budapest d. 5-7 oktober 2022.

Projektkoordinator for OrganicTargets4EU og Forsknings- og Udviklingschef ved IFOAM Organics EU, Bram Moeskops, udtaler:

”Det økologiske landbrugsareal er nødt til at vokse fra 9,2% i 2020 til 25% i 2030. Der er ingen konkrete mål for økologisk akvakultur, men en lignende – næsten tredoblet vækst - kræver enorme indsatser. At opnå sådanne ambitiøse mål kræver en balanceret opskalering af både produktion og forbrug, og indebærer en stor transformation i både strukturer og værdikæder. Transformationen er nødt til at blive understøttet af banebrydende forskning og udvikling, stærke rådgiverorganisationer, effektiv videndeling og bedre læringsmuligheder for alle økologiske aktører.”

OrganicTargets4EU vil understøtte mulige scenarier for ambitiøs udvikling

Projektet vil afdække mulige drivere og barrierer, som påvirker udviklingen af den økologiske sektor, og vil understøtte en multi-aktør tilgang med målet om at sikre konsistent udvikling for at nå målsætningerne i ”Fra jord til bord-strategien”.

OrganicTargets4EU er opdelt i to internt sammenhængende sektioner;

 • Produktion og marked:
  Projektet skal analysere, hvordan man kan opnå en stigning i det økologiske landbrugsareal og analysere de (socio-økonomiske) effekter af mulighederne for primærproduktionen, værdikæderne og markederne;
 • Viden og innovation:
  Projektet arbejder for innovative løsninger ift. udviklingen af det økologiske jordbrug for at opnå ”Fra jord til bord-strategiens” mål. Der skal identificeres løsninger ift. at styrke rådgivningsmuligheder.
  Projektet bygger på videre på eksisterende viden fra og mål i CORE Organic-netværket ift. at øge og koordinere investeringerne i forskning- og udvikling inden for økologisk jordbrug.

Multi-aktør tilgang som essentiel faktor for succes

Arbejdet med otte fokuslande i projektet skal hjælpe med at bygge bro mellem viden og praksis. Danmark, Frankrig, Grækenland, Italien, Rumænien, Tyskland, Ungarn og Østrig er blevet udvalgt for at afdække EU geografisk bredt. Hvert fokusland er repræsenteret af en ”praksispartner”, som har tætte relationer til producenter og værdikædeaktører.

OrganicTargets4EU vil også facilitere en multi-aktør dialog på politisk niveau for at kunne vurdere muligheden for at gennemføre de økologiske målsætninger inden for ”Fra jord til bord-strategien”, og dernæst udvikle anbefalinger for CAP’en ( Common Agricultural Policy), EU’s Økologiforordning, de europæiske og nationale økologiske handlingsplaner, Horizon EU mm.

Om "Jord til bord-strategien"

EU-Kommissionens "Jord til bord-strategi" blev præsenteret sammen med en biodiversitetsstrategi i maj 2020. Begge strategier er en del af Kommissionens grønne pagt ("Green Deal") fra 11. december 2019, som har fokus på en bæredygtig fremtid via tiltag inden for klima, miljø, natur. Strategierne har blandt andet til formål at følge op på EU's indsats i forhold til FN’s bæredygtighedsmål.

For mere information om OrganicTargets4EU, kontakt:
Projektkoordinator Bram Moeskops,
Research and Innovation Manager ved IFOAM Organics Europe
Tlf.: +32 (0)2 416 52 37
E-mail: bram.moeskops@organicseurope.bio

Projektpartnere

 • IFOAM Organics Europe, Belgium
 • FiBL Europe - Research Institute of Organic Agriculture, Belgium
 • Universita' Politecnica delle Marche, Italy
 • Institut du Développement Durable et des Rélations Internationales, France
 • Aarhus University og ICROFS, Denmark
 • ÖMKi - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Hungary
 • Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, Germany
 • CONSULAI - Consultoria Agro-Industrial Lda., Portugal
 • La Fondazione COISPA ETS, Italy
 • Naturland - Verband für ökologischen Landbau, Germany
 • Universitatea Spiru Haret, Romania
 • Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, Italy
 • Innovation Centre for Organic Farming, Denmark
 • Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Austria
 • L’ITAB, l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques, France
 • INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, France
 • The Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Projektets varighed
42 måneder (september 2022 – februar 2026)

Budget
4 millioner euro.