Ny manual: Lettere adgang til viden om landbrug

EURAKNOS' manual giver gode råd til, hvordan tematiske netværk skal designes og implementeres i forhold til at styrke netværkets multi-aktør tilgang, brugerengagement og i sidste ende "impact".

Tematiske netværk er projekter med flere aktører, som indsamler eksisterende viden og bedste praksis om et givet tema for at gøre det tilgængeligt for slutbrugere såsom landmænd, skovfogeder, rådgivere m.fl.

For at styrke de tematiske netværk har EURAKNOS samlet viden og erfaringer fra samtlige 34 EU H2020 tematiske netværk for at undersøge, hvilke databaser/platforme de forskellige tematiske netværk har opbygget. EURAKNOS vil give guidelines for opsætning af et fælles datasystem, der er let tilgængeligt og anvendeligt for landbrugssamfundet i Europa. Én fælles platform skal indeholde viden og værktøjer fra alle de tematiske netværk. 

EURAKNOS har netop publiceret en 'Thematic Network Explorer's Guide', som er baseret på analyse af og interviews med eksisterende tematiske netværk. Manualen indeholder gode eksempler og en lang række anbefalinger i forhold til at forbedre impactet af tematiske netværk. Selve indholdet af manualen er valideret og forbedret på baggrund af workshops afholdt i ICROFS regi.

EURAKNOS Explorer's Guide er tilgængelig på engelsk og vil senere blive oversat til en række national sprog.


Se introduktionsvideoen og læs EURAKNOS Explorer’s Guide to Thematic Networks


Om EURAKNOS: https://euraknos.eu/about

EU H2020 projektet, EURAKNOS, arbejder på at styrke EU's landbrugsvidendatabase ved at lægge grundstenene til et datasystem, der kan give landbrugssamfundet i Europa lettere adgang til ’bedste praksis’ fra alle EU's H2020 tematiske netværk.