Hør om effekter af 20-års forsøg med recirkulering

Danmark er foregangsland på miljømæssig forsvarlig recirkulering af samfundets organiske ressourcer. D. 10. juni kan du få syn for sagen og se effekterne af recirkuleringen af både biogødning (kommunalt spildevandsslam af god kvalitet) og andre biomasser holdt op mod en række andre gødningsprodukter

Foto: Forsøgsmarker Taastrup, KU

Københavns Universitet har i 20 år gødet, dyrket og analyseret på CRUCIAL-forsøget ved Taastrup. De forskellige markparceller er både gødet med hhv. almindelige doser gødning og med accelererede behandlinger svarende til over 200 års doser. Forsøget er enestående på verdensplan.

Den næringsrige og robuste jord

Recirkulering af samfundets næringsstoffer kan med fordel erstatte noget af den importerede kunstgødning og samtidig sikre, at ikke-fornybare ressourcer som fosfor holdes inde i det biologiske kredsløb.

Den oprindelige motivation for at igangsætte forsøgene var, at recirkulering og organiske gødninger er en god måde at opbygge kulstof i jorden og give næring til afgrøderne. Men, det skal gøres på en måde, hvor det ikke skader. Som samfund vil vi aldrig kunne vide, hvad morgendagens problemstoffer er, men CRUCIAL-forsøget kan give os et billede af scenarierne, vi ser ind i. Forsøgsmarken er gødet ekstremt meget, og med mange forskellige produkter. Resultaterne er entydige:

Hvis produktionen i økologisk landbrug skal opretholdes og forøges, samtidigt med at brugen af gødning og halm fra konventionelt landbrug udfases, er det nødvendigt at finde alternative gødningsprodukter fra det omgivende samfund (red. industrier og byer). I CRUCIAL-forsøget ser vi blandt andet, at jordens biologiske system har fået stor gavn af tilførsel af de organiske ressourcer. Den er blevet mere resistent over for tørke og ekstrem regn”, udtaler Jakob Magid, projektleder og lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.


D. 10. juni kl. 10-13.00 kan du besøge CRUCIAL-forsøgsmark til 20-års jubilæet og være med til at fejre de gode resultater og de mange positive perspektiver, som recirkuleringen af organiske restprodukter har for klimaet, miljøet og bæredygtigheden.

TILMELDING:

Gratis deltagelse, men tilmelding nødvendig til juj@lf.dk senest den 4. juni af hensyn til forplejning.

Adresse: På hjørnet mellem Ole Rømers Vej og Tørvevej, 2630 Taastrup (55°40'59.5"N 12°16'29.3"E, (55.683194, 12.274816)) 


Den præsenterede viden baserer sig blandt andet på undersøgelser i RECONCILE, som hører under Organic RDD 5-programmet, der koordineres af ICROFS og har fået tilskud fra GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Oprindeligt blev forsøgene i Taastrup igangsat og finansieret under FØJO i 2001.