Fødevareminister genudpeger ICROFS’ bestyrelsesformand

Jørn Jespersen fortsætter som formand for ICROFS’ bestyrelse for fireårig periode.

Jørn Jespersen er indehaver af JJ Advice og oprindeligt uddannet civiløkonom inden for organisation og ledelse og som lærer. Han har været formand for SFU, siden folketingsmedlem for SF ad to omgange. Desuden har han gennem en lang årrække været direktør for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi. Foto: Christine Dilling

Det er regeringens ambition at styrke økologien i Danmark som en vigtig brik i den grønne omstilling af landbruget og regeringens ambitiøse målsætninger om at fordoble det økologiske areal, forbrug og eksport senest i 2030.   

I mere end 27 år har Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) arbejdet for at udvikle den danske økologisektor gennem koordinering og formidling af forskningsresultater til erhvervet og samfundet. ICROFS understøtter udviklingen af økologisk jordbrug og fødevaresystemer, så økologien yderligere styrkes i Danmark.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har netop besluttet at genudpege Jørn Jespersen som formand for bestyrelsen for ICROFS.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V) udtaler:
I de sidste 4 år har Jørn Jespersen været bestyrelsesformand og lagt en stor indsats i at udvikle den danske økologisektor sammen med resten af ICROFS. Derfor er jeg meget glad for, at Jørn vil fortsætte det store og betydningsfulde arbejde. Regeringen har en række ambitiøse mål om at fordoble det økologiske areal, forbrug og eksport frem mod 2030. Og for at nå disse mål er det vigtigt at prioritere forskning og udvikling inden for økologisk landbrug. Det er nemlig i høj grad med til at understøtte økologiens fortsatte vækst, så vi kan få meget mere økologi på de danske tallerkener og samtidig inspirere andre til det samme. 

Om udnævnelsen siger Jørn Jespersen:
Jeg er meget glad for at kunne fortsætte arbejdet som bestyrelsesformand for ICROFS, hvor vi er i gang med en markant styrkelse af forskningen inden for økologi. Det betyder et fortsat arbejde for udvikling af økologien - og ikke mindst i forhold til økologiens bidrag til løsninger på aktuelle udfordringer inden for miljø, klima, biodiversitet og dyrevelfærd. Regeringens strategi for økologien lægger op til en stor stigning i det økologiske areal og eksport. Jeg ser frem til det fortsat tætte samarbejde med ICROFS’ bestyrelse om at sætte rammerne for kommende forsknings-, udviklings-, og demonstrationsprogrammer under Organic RDD.


Fakta

  • Med Aftale om fordeling af forskningsreserven mv. er der i 2024 afsat 70 mio. kr. til økologiforskning i regi af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram i samarbejde med ICROFS. Formålet er at styrke udviklingen af det økologiske jordbrug og økologiske fødevarer, så dansk økologi bevarer sin internationale førerposition, imødekommer fremtidens forbrugerkrav og bevarer en høj troværdighed.
  • Det er regeringens ambition at styrke økologien som en vigtig del af den grønne omstilling af landbruget.  Det er således ambitionen, at;
    • Det økologiske areal udgør 21 pct. af det danske landbrugsareal i 2030.
    • Det økologiske forbrug i detailhandlen og de professionelle køkkener udgør hhv. 25,8 mia. kr. og 4,6 mia. kr. i 2030.
    • Økologiseksporten udgør 5,8 mia. kr. i 2030.

Nyheden kan også læses på Fødevareministeriets hjemmeside