Åbent Hus: Forbedret udnyttelse af jord og ressourcer i økologiske dyrkningssystemer

Der holdes Åbent Hus for alle interesserede tirsdag d. 4. okt. kl. 14:00 til 16:00 i projektet SoilVeg. Her fortæller Hanne Lakkenborg Kristensen og Jørn Nygaard Sørensen om forsøgene i CORE Organic projektet SoilVeg.

Projektet SoilVeg handler om forbedret udnyttelse af jord og ressourcer i økologiske dyrkningssystemer for grøntsager med grønafgrøder. Der afprøves dyrkning af hvidkål i to nye dyrkningssystemer med reduceret jordbearbejdning. I det ene system plantes direkte ned i en tromlet vintergrønafgrøde uden anden jordbearbejdning, og her er det tanken at den tromlede biomasse dækker jorden og dermed holder ukrudt nede i løbet af sæsonen. I det andet system laves stribenedmuldning af grønafgrøden før plantning. De to nye systemer sammenlignes med almindelig nedmuldning og ingen forudgående grønafgrøde. Både vinterhestebønne, vinterært og vintervikke er blevet brugt som grønafgrøder og i blandinger med vinterrug. Disse forsøg kører ved Forskningscenter Årslev i 2016 og igen i 2017.

Sted: Institut for Fødevarer, AU, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev. 

Læs mere om SoilVeg's hjemmeside