Vidensynteser

ICROFS/FØJO har siden 1998 udført i alt fjorten vidensynteser om centrale emner i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Vidensynteser 2023

Vidensynteser spiller en væsentlig rolle i den udvikling og forskningsformidling, som finder sted i ICROFS.

ICROFS har i foråret 2023 udgivet to vidensynteser, ”Næringsstofforsyning og -recirkulering i økologisk jordbrug – udviklingsmuligheder og barrierer for vækst” (Eriksen et al. 2023) samt ”Markedet for økologiske produkter 2023 – drivkræfter og barrierer for vækst” (Bech-Larsen et al. 2023). De to rapporter er baggrundsmateriale til Fødevareministeriets udarbejdelse af en økologi-strategi, der skal understøtte en fordobling af det økologiske areal, efterspørgsel efter økologiske varer, forbrug og eksport i 2030 i overensstemmelse med Folketingets aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, Landbrugsaftalen, af 4. oktober 2021. Udarbejdelse af en sådan national aktionsplan er også krævet af EU i henhold til ”Farm to Fork Strategy”, som har et mål om, at mindst 25 % af EU’s landbrugsareal skal være økologisk i 2030 (EU, 2020).

I henhold til Landbrugsaftalen skal Fødevareministeriet desuden udarbejde en handlingsplan vedrørende plantebaserede fødevarer samt en strategi for grønne proteiner til dyr og mennesker, herunder bioraffinering af græs og produktion af forskellige typer grønne proteiner. Med ”grønne proteiner” forstås i denne rapport proteinkilder, der understøtter en forsyningskæde, som kan afværge eller begrænse menneskabte udledninger af drivhusgasser - samtidig med at produktionen sker under hensyntagen til natur og biodiversitet (Frandsen et al, 2023).

Som baggrundsmateriale til denne handlingsplan og strategi har Fødevareministeriet ladet udarbejde tre analyser, én om plantebaserede fødevarer, ”Strategisk analyse af plantebranchens virksomheder, udviklingsveje og udviklingsbehov” (Jørgensen et al. 2022), og to om grønne proteiner, ”Analyse af ”grønne” proteiner” til fødevarer” (Pedersen et al. 2023) og ”Grønne proteinkilder til foderstoffer” (Frandsen et al. 2023).

De tre sidstnævnte rapporter fokuserer ikke specielt på økologi men på landbruget samt fødevare og foderproduktionen generelt. I Landbrugsaftalen (2021) er det dog nævnt, at mindst halvdelen af de 75 mio. kr. årligt, som Fonden for Plantebaserede Fødevarer.


Vidensyntese 2015 

I 2015 udarbejdede ICROFS udarbejdet en vidensyntese i samarbejde med en bred vifte af danske forskere. Formålet har været at kortlægge den eksisterende viden om økologiens bidrag til fælles samfundsgoder som biodiversitet, dyrevelfærd, human sundhed, miljø og klima.

Vidensyntesen "Økologiens bidrag til samfundsgoder" 
udkom forbindelse med Økologi-Kongres 2015.

Læs også omtale fra lanceringen af vidensyntesen på Økologi-Kongres 2015:


Baggrund for "Økologiens bidrag til samfundsgoder" 

Det er almindeligt kendt, at den økologiske produktionsform påvirker en række fælles samfundsgoder såsom biodiversitet, miljøforhold, klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt udviklingen i landdistrikterne.  Men der var behov for et forskningsbaseret overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til disse forskellige samfundsgoder, og hvordan de spiller sammen til en helhed.

NaturErhvervstyrelsen bestilte derfor i foråret 2015 en vidensyntese, der skulle kortlægge den eksisterende viden om økologiens bidrag til samfundsgoderne i Danmark. Ca. 70 danske forskere og eksperter var involveret i arbejdet. Formålet var at give politikere og andre interessenter et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan økologien kan bruges som et videnskabeligt funderet, samfundsnyttigt værktøj.

Den overordnede konklusion er, at økologien bidrager positivt til at sikre samfundsgoder som biodiversitet, jordens frugtbarhed og dyrevelfærd, men også at der er andre områder, for eksempel klima-påvirkning, hvor der er behov for mere fokus og udvikling.


Vidensyntesen - et nyttigt værktøj

En vidensyntese kan være et nyttigt værktøj til forberedelse af nye forskningsprojekter, til at klargøre bestemte problemstillinger og til at skabe et udtømmende overblik over et bestemt emne, som trækker både på den tilgængelige videnskabelige viden og praktiske erfaringer.

Arbejdet udføres af en eller flere ekspertgruppe, som repræsenterer de forskellige opfattelser og holdninger indenfor emnet. Det er vigtigt at inkludere eksperter med forskellige videnskabelige baggrunde og forskellige praktiske og normative synsvinkler. 

Et vigtigt mål med en vidensyntese er at skabe en gensidig, flerdimensional forståelse imellem eksperterne og et bedre videngrundlag for fremtidig forskning.

Et andet vigtigt mål er at formidle den nye forståelse bredt gennem en samlet rapport, information på nettet, og ofte også offentlige møder, som sigter mod at fremme den videre udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer.


Tidligere vidensynteser

ICROFS har udgivet en række vidensynteser om forskellige emner.

Se alle tidligere vidensynteser her

Vidensyntesen 2015


Sammendrag af konklusionerne


Præsentationer

Se præsentationerne fra mødet på Christiansborg
d. 22. april. om vidensyntesen og "Ny viden om Økologi":

Præsentation af "Ny viden om økologi" 
v. Niels Halberg

Præsentation af Vidensyntesen - økologiens betydning for samfundsgoder

Økologien buldrer frem. Supermarkederne kører kampagner, forbrugerne fylder Ø-mærkede varer i indkøbskurvene, så producenterne har svært ved at følge med, og for få måneder siden fremlagde fødevareministeren Økologiplan Danmark (2015), der skal fordoble det økologiske areal i løbet af de kommende fem år.

Det er almindeligt kendt, at den økologiske produktionsform påvirker en række fælles samfundsgoder såsom biodiversitet, natur- og miljøforhold, klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt udviklingen i landdistrikterne.  Men der mangler et forskningsbaseret overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til disse forskellige samfundsgoder.

Fødevareministeriet har derfor bestilt en vidensyntese, som 65 danske forskere og eksperter fra forskellige universiteter og landbrugsorganisationer i øjeblikket arbejder på. Formålet er at give politikere og andre interessenter et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan økologien kan bruges som et samfundsnyttigt værktøj, baseret på videnskabelig dokumentation. 

Vidensyntesen om økologiens bidrag til de fælles samfundsgoder udkommer i bogform til efteråret 2015, men allerede nu har ICROFS udgivet et hæftet "Økologiens bidrag til samfundsgoder, 2015" med de foreløbige konklusioner. 

Om vidensynteser

Vidensynteser spiller en væsentlig rolle i den udvikling og forskningsformidling, som finder sted i ICROFS.

En vidensyntese kan være et nyttigt værktøj til forberedelse af nye forskningsprojekter, til at klargøre bestemte problemstillinger og til at skabe et udtømmende overblik over et bestemt emne, som trækker både på den tilgængelige videnskabelige viden og praktiske erfaringer.

Arbejdet udføres af en ekspertgruppe, der repræsenterer de forskellige opfattelser og holdninger inden for emnet. Det er vigtigt at inkludere eksperter med forskellige videnskabelige baggrunde og forskellige praktiske og normative synsvinkler.

I et sådant tværvidenskabeligt arbejde, hvor der ofte er brugerdeltagelse, danner diskussion og klargørelse af forskellige synsvinkler og underlæggende værdier en vigtig baggrund for de mere tekniske diskussioner.

Vigtige mål
Et vigtigt mål med en vidensyntese er at skabe en gensidig, flerdimensional forståelse imellem eksperterne og et bedre videngrundlag for fremtidig forskning.

Et andet vigtigt mål er at formidle denne nye forståelse bredt ved hjælp af en rapport, information på nettet, og ofte også offentlige møder, med henblik på at støtte den videre udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer.