Vidensynteser

ICROFS/FØJO har siden 1998 udført i alt tretten vidensynteser om centrale emner i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Vidensyntese 2015 

Vidensynteser spiller en væsentlig rolle i den udvikling og forskningsformidling, som finder sted i ICROFS. I 2015 har ICROFS derfor udarbejdet en ny vidensyntese i samarbejde med en bred vifte af danske forskere. Formålet har været at kortlægge den eksisterende viden om økologiens bidrag til fælles samfundsgoder som biodiversitet, dyrevelfærd, human sundhed, miljø og klima.

Vidensyntesen "Økologiens bidrag til samfundsgoder" 
udkom forbindelse med Økologi-Kongres 2015.

Læs også omtale fra lanceringen af vidensyntesen på Økologi-Kongres 2015:


Baggrund for "Økologiens bidrag til samfundsgoder" 

Det er almindeligt kendt, at den økologiske produktionsform påvirker en række fælles samfundsgoder såsom biodiversitet, miljøforhold, klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt udviklingen i landdistrikterne.  Men der var behov for et forskningsbaseret overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til disse forskellige samfundsgoder, og hvordan de spiller sammen til en helhed.

NaturErhvervstyrelsen bestilte derfor i foråret 2015 en vidensyntese, der skulle kortlægge den eksisterende viden om økologiens bidrag til samfundsgoderne i Danmark. Ca. 70 danske forskere og eksperter var involveret i arbejdet. Formålet var at give politikere og andre interessenter et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan økologien kan bruges som et videnskabeligt funderet, samfundsnyttigt værktøj.

Den overordnede konklusion er, at økologien bidrager positivt til at sikre samfundsgoder som biodiversitet, jordens frugtbarhed og dyrevelfærd, men også at der er andre områder, for eksempel klima-påvirkning, hvor der er behov for mere fokus og udvikling.


Vidensyntesen - et nyttigt værktøj

En vidensyntese kan være et nyttigt værktøj til forberedelse af nye forskningsprojekter, til at klargøre bestemte problemstillinger og til at skabe et udtømmende overblik over et bestemt emne, som trækker både på den tilgængelige videnskabelige viden og praktiske erfaringer.

Arbejdet udføres af en eller flere ekspertgruppe, som repræsenterer de forskellige opfattelser og holdninger indenfor emnet. Det er vigtigt at inkludere eksperter med forskellige videnskabelige baggrunde og forskellige praktiske og normative synsvinkler. 

Et vigtigt mål med en vidensyntese er at skabe en gensidig, flerdimensional forståelse imellem eksperterne og et bedre videngrundlag for fremtidig forskning.

Et andet vigtigt mål er at formidle den nye forståelse bredt gennem en samlet rapport, information på nettet, og ofte også offentlige møder, som sigter mod at fremme den videre udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer.


Tidligere vidensynteser

ICROFS har udgivet en række vidensynteser om forskellige emner.

Se alle tidligere vidensynteser her

Vidensyntesen 2015


Sammendrag af konklusionerne


Præsentationer

Se præsentationerne fra mødet på Christiansborg
d. 22. april. om vidensyntesen og "Ny viden om Økologi":

Præsentation af "Ny viden om økologi" 
v. Niels Halberg

Præsentation af Vidensyntesen - økologiens betydning for samfundsgoder

Økologien buldrer frem. Supermarkederne kører kampagner, forbrugerne fylder Ø-mærkede varer i indkøbskurvene, så producenterne har svært ved at følge med, og for få måneder siden fremlagde fødevareministeren Økologiplan Danmark (2015), der skal fordoble det økologiske areal i løbet af de kommende fem år.

Det er almindeligt kendt, at den økologiske produktionsform påvirker en række fælles samfundsgoder såsom biodiversitet, natur- og miljøforhold, klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt udviklingen i landdistrikterne.  Men der mangler et forskningsbaseret overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til disse forskellige samfundsgoder.

Fødevareministeriet har derfor bestilt en vidensyntese, som 65 danske forskere og eksperter fra forskellige universiteter og landbrugsorganisationer i øjeblikket arbejder på. Formålet er at give politikere og andre interessenter et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan økologien kan bruges som et samfundsnyttigt værktøj, baseret på videnskabelig dokumentation. 

Vidensyntesen om økologiens bidrag til de fælles samfundsgoder udkommer i bogform til efteråret 2015, men allerede nu har ICROFS udgivet et hæftet "Økologiens bidrag til samfundsgoder, 2015" med de foreløbige konklusioner. 

Om vidensynteser

Vidensynteser spiller en væsentlig rolle i den udvikling og forskningsformidling, som finder sted i ICROFS.

En vidensyntese kan være et nyttigt værktøj til forberedelse af nye forskningsprojekter, til at klargøre bestemte problemstillinger og til at skabe et udtømmende overblik over et bestemt emne, som trækker både på den tilgængelige videnskabelige viden og praktiske erfaringer.

Arbejdet udføres af en ekspertgruppe, der repræsenterer de forskellige opfattelser og holdninger inden for emnet. Det er vigtigt at inkludere eksperter med forskellige videnskabelige baggrunde og forskellige praktiske og normative synsvinkler.

I et sådant tværvidenskabeligt arbejde, hvor der ofte er brugerdeltagelse, danner diskussion og klargørelse af forskellige synsvinkler og underlæggende værdier en vigtig baggrund for de mere tekniske diskussioner.

Vigtige mål
Et vigtigt mål med en vidensyntese er at skabe en gensidig, flerdimensional forståelse imellem eksperterne og et bedre videngrundlag for fremtidig forskning.

Et andet vigtigt mål er at formidle denne nye forståelse bredt ved hjælp af en rapport, information på nettet, og ofte også offentlige møder, med henblik på at støtte den videre udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer.