Nyhedsbreve

Nyhedsbrevet ICROFS Nyt udgives fire-fem gange årligt, plus særudgaver.

Nyhedsbrevet indeholder artikler om aktuel forskning og nye, relevante begivenheder inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

Forskere, der arbejder under nationale eller trans-nationale forskningsprojekter, koordineret af ICROFS, leverer artikler til ICROFS nyt med en frekvens, som er baserret på fremdriften i det enkelte projekt.

ICROFS udgiver også det internationale nyhedsbrev, ICROFS news

Seneste numre