Forskerworkshop 9. maj 2022

Sammen sætter vi retningen for økologiforskningen i Danmark

Slides fra workshoppen


Pitch

ØKOLOGIFORSKNINGENS BETYDNING FOR VÆRDIKÆDEN - VÆRDIKÆDENS BETYDNING FOR ØKOLOGIFORSKNINGEN

SUSTAINABLE TRANSFORMATION OF THE DANISH AGRI-FOOD SYSTEM

ØKOLOGI SKAL VÆRE EN DEL AF FREMTIDENS KOST


Outputs fra forskerworkshoppen

Produktionssystemer – robusthed og reduktion af emissioner

En sikker og bedre næringsstofforsyning - særligt i forhold til recirkulering

Natur og biodiversitet – som produktionsfaktor og som samfundsgode

Bæredygtige værdikæder og forbrugernes forventninger

Mindmaps fra forskerworkshoppen