Resultater fra forskningen

             

 "Økologiens bidrag til samfundsgoder" 

- et sammendrag af konklusionerne fra Vidensyntese 2015, (2. udgave)


"Ny viden om økologi"

Hent "Ny viden om økologi - resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic 2011-2015" publiceret 2015.

Se hæftet her


Analyse: Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

- effekter i erhverv og samfund.

ICROFS har lavet en samlet analyse af, hvilke effekter den danske økologiforskning i perioden 1996-2010 har haft på den økologiske sektor og samfundet i øvrigt.

Hent bogen her.


Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010

Bogen indeholder en opsamling af resultater fra FØJO III forskningsprogrammet: Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet samt fra den fælles europæiske forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, CoreOrganic.

Bogen rekvireres gratis ved henvendelse til Grethe Hansen, ICROFS' sekretariat på tlf: 8715 7771 eller mail: Grethe.Hansen@icrofs.org

Hent bogen her


Publikationer udgivet før FØJO blev til ICROFS

ICROFS' forløber, FØJO, har udgivet en række forskningsrapporter, de såkaldte FØJO-rapporter, som giver perspektiver og samler op på forskning i nationalt regi inden for områderne økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

Det tidligere FØJO har udgivet en række rapporter, de såkaldte DARCOF-rapporter, som primært er skrevet til et internationalt læsergruppe bestående af forskere og andre interessenter i og uden for Danmark.

Faktaark

I den løbende indsats for at formidle forskningsresultater om økologisk jordbrug og fødevaresystemer har ICROFS faktaark, der opsummerer resultater fra forskningen i økologisk jordbrug og fødevaresystemer.