Diverse danske publikationer

Videnskabelige publikationer, synteser og håndbøgerNæringsstofforsyning og -recirkulering i økologisk jordbrug – udviklingsmuligheder og barrierer for vækst

Som input til Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde en aktionsplan til at nå målet om en fordobling af det økologiske areal i 2030 sammenstiller rapporten tilgængelige undersøgelser, publikationer og data vedrørende næringsstofforsyning og -recirkulering i økologisk jordbrug i relation til udviklingsmuligheder og barrierer for vækst


Vidensyntese: ’Markedet for økologiske produkter 2023 – drivkræfter og barrierer for vækst’

Rapporten er en del af nogle forskningsbaserede analyser af udvalgte områder i forhold til økologiens udviklingspotentiale og barrierer, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bedt ICROFS om at koordinere ift. udarbejdelsen af regeringens kommende strategi for økologi til understøttelse af målet om at fordoble det økologisk dyrkede areal og det økologiske forbrug (detail, foodservice og eksport) i 2030.


"Faglig Guide til Økologiske Planteavlere"

Faglig Guide til Økologiske Planteavlere" giver dig et solidt fagligt udgangspunkt, når der skal lægges markplaner og diskuteres forbedring af udbytter og bæredygtighed. Guiden indeholder 20 forskellige temaer, og flere af dem med korte videoer.


             

 "Økologiens bidrag til samfundsgoder" 

- et sammendrag af konklusionerne fra Vidensyntese 2015, (2. udgave)


"Ny viden om økologi"

Hent "Ny viden om økologi - resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic 2011-2015" publiceret 2015.

Se hæftet her


Analyse: Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

- effekter i erhverv og samfund.

ICROFS har lavet en samlet analyse af, hvilke effekter den danske økologiforskning i perioden 1996-2010 har haft på den økologiske sektor og samfundet i øvrigt.

Hent bogen her.


Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010

Bogen indeholder en opsamling af resultater fra FØJO III forskningsprogrammet: Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet samt fra den fælles europæiske forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, CoreOrganic.

Bogen rekvireres gratis ved henvendelse til Grethe Hansen, ICROFS' sekretariat på tlf: 8715 7771 eller mail: Grethe.Hansen@icrofs.org

Hent bogen her


Publikationer udgivet før FØJO blev til ICROFS

ICROFS' forløber, FØJO, har udgivet en række forskningsrapporter, de såkaldte FØJO-rapporter, som giver perspektiver og samler op på forskning i nationalt regi inden for områderne økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

Det tidligere FØJO har udgivet en række rapporter, de såkaldte DARCOF-rapporter, som primært er skrevet til et internationalt læsergruppe bestående af forskere og andre interessenter i og uden for Danmark.

Faktaark

I den løbende indsats for at formidle forskningsresultater om økologisk jordbrug og fødevaresystemer har ICROFS faktaark, der opsummerer resultater fra forskningen i økologisk jordbrug og fødevaresystemer.