Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

 

ICROFS koordinerer og faciliterer brugerrelevant forskning af høj kvalitet nationalt og internationalt. Vores vision er, at principperne for økologisk jordbrug bliver en global reference for bæredygtighed i jordbrug og fødevaresystemer på baggrund af forskning og tilpasningsorienteret driftsledelse.

ICROFS arbejder løbende på at få forskning og udvikling med relevans for den økologiske sektor på den politiske dagsorden. Vi understøtter dette arbejde ved at udarbejde informationsmateriale om seneste forskningsresultater, lette adgangen til aktuelle publikationer og formidle til en bred vifte af interessenter.

ICROFS blev grundlagt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Centret ledes af en international bestyrelse med repræsentanter fra Asien, Europa, Afrika, Nordamerika, IFOAM (den internationale interesseorganisation for økologi) samt danske universiteter og organisationer.

ICROFS´vedtægter: Download dem her

Forskning

Det aktuelle forskningsprogram for dansk økologi, Organic RDD 2, består af 10 projekter og har et samlet budget på 90 mio. kroner. Programmet løber i perioden 2014-2018 og koordineres af ICROFS. En programkomité rådgiver ICROFS vedrørende de nationale forskningsaktiviteter.

Læs mere:

ICROFS forskningsstrategi (2012)

"Øko Ana" - en analyse af 15 års økologisk forskning (2012) 

Forskningsprogrammerne Organic RDD 2 pog 2.2  

ICROFS deltager i en række EU forskningsprogrammer. Vi koordinerer bl.a. det transnationale forskningsprogram for økologiske fødevarer og jordbrug, CORE Organic. Samarbejdet støttes af EU-kommissionen, og de enkelte forskningsprojekter støttes af de nationale ministerier. 

ICROFS deltager også i EU projekter som eksempelvis SOLID, hvilket er et europæisk projekt om bæredygtig, økologisk og ”lav-input” mælkeproduktion. I denne type projekter står ICROFS for løbende at koordinere ekstern kommunikation og for bredt at formidle projektets aktiviteter og resultater.

ICROFS koordinerer og deltager i internationale forskningsaktiviteter. Én af disse er projektet ProGrOV: ”Produktivitet og vækst i økologiske værdikæder”, som fokuserer på at forbedre produktivitet og vækst i økologiske værdikæder i Uganda, Kenya og Tanzania. ICROFS samarbejder også med en række internationale forskningsinstitutioner om fælles seminarer, konferencer mv. ICROFS bidrager endvidere aktivt til udviklingen af den internationale, strategiske forskningsagenda eksempelvis gennem TP Organics.

Information og formidlingsaktiviteter

ICROFS varetager formidling og udveksling af information, som er vigtig for udvikling af den
økologiske sektor. Vi publicerer en bred vifte af informationsmateriale – både på tryk og online - via nyhedsbreve, analyser, rapporter, bøger og foldere. Find dem på www.icrofs.dk.

Hvis du har materiale eller information om relevant forskning, som du ønsker hjælp til at formidle til et bredere publikum, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi organiserer og deltager også i workshops, konferencer og andre begivenheder med henblik på at styrke netværket mellem de økologiske forskningsmiljøer og interessenterne inden for politik og industri.

Organic eprints – det åbne arkiv om økologisk forskning

ICROFS administrerer et internationalt frit tilgængeligt arkiv til publikationer og projekter relateret til
forskning i økologisk jordbrug og fødevarer. Organic Eprints er det største åbne online arkiv om økologisk jordbrug og fødevarer. Arkivet rummer mere end 13.000 publikationer fra hele verden og har flere end 23.500 registrerede brugere. Vi vil hermed opfordre dig til at uploade alle relevante forskningsdokumenter til Organic Eprints, og vi hjælper gerne hermed.

Om ICROFS

 

Internationalt Center for Forskning i
Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 

Hent flyer om ICROFS