Faglige artikler

ICROFS har gennem en årrække samarbejdet med LandbrugsAvisen og leveret faglige artikler skrevet af forskere til avisens økologiside i den faglige sektion.

Fra januar 2016 har LandbrugsAvisen imidlertid nedlagt økologisiden, og listen over faglige artikler opdateres derfor ikke længere. Gamle artikler fra de foregående år findes stadig herunder.

 

Artikler publiceret i 2015

Artikler publiceret i 2014

 

Artikler publiceret i 2013 

 

 Artikler publiceret i 2012

 

 Artikler publiceret i 2011

 

 Artikler publiceret i 2010

 
 • Stor forskel på energiafgrøders udledning af drivhusgas
   - 3. december 2010
 • Fjern kvikudløbere og overvej kompostering
  - 1. oktober 2010
 • Økologisk kvalitet optimeres i hele produktionskæden- 6. august 2010
 • På sporet af det økologiske fingeraftryk
  - 4. juni 2010
 • Punktsåning giver mindre ukrudt 
  - 2. april 2010
 • Økologisk jordbrug som beskytter af truede dyrearter
   - 5. februar 2010


Artikler publiceret i 2009

 • Energiafgrøde er miljø- og dyrevenlig for frilandsgrise
   - 11. december 2009
 • Restprodukter fra bioenergi er velegnet som gødning
   - 2. oktober 2009
 • Urter har mange funktioner i græsmarken 
  - 14. august 2009
 • Sådan kan økologisk planteavl sænke udledningen af drivhusgasser 
  - 5. juni 2009
 • Klimavenlig majs ved minimal tilførsel af kvælstof
   - 3. april 2009
 • Proteinafgrøder til økologiske fisk 
  - 6. februar 2009

 Artikler publiceret i 2008

 • Sådan findes den optimale balance mellem øko-græsproduktion og miljø
   - 5. dec. 2008
 • Bruger mindre antibiotika - men har samme celletal
   - 3. oktober 2008
 • Udbytte, kvalitet og smag i økologisk grønsagsproduktion
   - 8. august 2008
 • Er det godt for miljøet, er det også godt for mig
  - 13. juni 2008
 • Ukrudt i økologiske marker skal bekæmpes på nye måder
  - 4. april 2008
 • Det gode dyreliv bør diskuteres
  - 1. februar 2008