Søg forskningsmidler

GUDP udbyder 25 mio. kr. til nyt økologisk forskningsprogram "Organic RDD4"

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har netop åbnet for ansøgninger til en ny pulje på op til 25 mio. kr. til forskning og udvikling, som gør økologisk landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd. ICROFS er koordinator.  

Ansøgningsfrist: Den 11. juni kl. 12.00 
Se den faglige prioritering af udbuddet
Ansøgningsskemaer samt vejledning


GUDP indkalder ansøgninger og inviterer til informationsmøde

Bestyrelsen for GUDP indkalder ansøgninger til den første ansøgningsrunde i 2018. Ansøgningsfristen er d. 13. februar kl. 12.00.

Du finder indkaldelse, vejledning og ansøgningsskemaer her.

Læs nyhed om ansøgningsrunden.

I forbindelse med ansøgningsrunden inviterer GUDP til informationsmøde om ordningen og hvordan du søger tilskud fra GUDP. Mødet holdes d. 9. januar kl. 10-12.30 i Vejle.

Du finder program og tilmelding til mødet her.