Du er her: icrofs.dk

ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

Mælkesyrebakterier hældes i gæringsbeholderen.

18.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

Proteinudvinding fra græs er tættere på at kunne realiseres

Udvinding af proteinkoncentrat fra økologisk kløvergræs er blevet demonstreret i et praktisk storskalaforsøg. Det udvundne protein skal bruges til foderforsøg i efteråret, og erfaringerne vil skabe et grundlag for dem, der vil starte den første produktion af økologisk græsprotein.

12.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

Genomisk selektion giver mulighed for økologiske avlslinjer inden for malkekvæg

Vi hører ofte om forskellen på den konventionelle og økologiske mælkeproduktion. Køer på økologiske landbrug får særligt foder, skal gå på græs store dele af året og lever generelt under andre forhold end køer på konventionelle bedrifter. Men der er ikke genetisk forskel på de dyr, der indgår i de to produktionsformer.

10.08.2016 | Åbent hus

Åbent Landbrug ved AU Foulum,18. september – sæt kryds i kalenderen

Besøg den Økologiske Husdyrplatform. Her arbejder forskerne på at udvikle bedre foderblandinger til udendørs økologiske svin. Du kan også se og høre om kyllinger i pileskov, hvor fokus er sat på at udvikle nye fodringsstrategier og produktionssystemer til slagtekyllinger.

08.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

En ny start for NORSØK

Norsk center for økologisk landbrug fylder 30 år og er nu igen et kompetencecenter i fuld aktivitet med fokus sat på samarbejde både nationalt og internationalt.

20.07.2016 | Jordbrug og fødevarer

'Organic Innovation Days' 6. december – skab innovation i den økologiske sektor

Innovation er essentielt for udviklingen af den økologiske sektor. TP Organics opfordrer derfor landmænd, forskere og virksomheder til at bidrage med innovative ideer inden for temaer som dyrevelfærd, produktivitet, kvalitet og transperans i værdikæden, senest 12. september.

04.07.2016 | Temadag

Temaeftermiddag på Pometet: Naturlig bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i økologiske æbler

17. august præsenterer EcoOrchard og ProtecFruit den nyeste viden om økologiske løsninger på udfordringer i frugtplantager. Hør om blomsterstriber mellem træerne, biodiversitetens betydning for nyttedyr og om forebyggelse af æbleskurv med strategisk vanding.