Du er her: icrofs.dk

ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

20.07.2016 | Jordbrug og fødevarer

'Organic Innovation Days' 6. december – skab innovation i den økologiske sektor

Innovation er essentielt for udviklingen af den økologiske sektor. TP Organics opfordrer derfor landmænd, forskere og virksomheder til at bidrage med innovative ideer inden for temaer som dyrevelfærd, produktivitet, kvalitet og transperans i værdikæden, senest 12. september.

04.07.2016 | Temadag

Temaeftermiddag på Pometet: Naturlig bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i økologiske æbler

17. august præsenterer EcoOrchard og ProtecFruit den nyeste viden om økologiske løsninger på udfordringer i frugtplantager. Hør om blomsterstriber mellem træerne, biodiversitetens betydning for nyttedyr og om forebyggelse af æbleskurv med strategisk vanding.

30.06.2016 | Jordbrug og fødevarer

Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet

Efterspørgslen på økologiske varer er stigende i Danmark - også når det gælder økologiske slagtekyllinger. Nye systemer, fodringsstrategier og genotyper kan bidrage til en øget vækst i økologisk slagtekyllingeproduktion.

28.06.2016 | Jordbrug og fødevarer

Økologer skal selv dyrke og høste fremtidens gødning

De økologiske landbrugsorganisationer ønsker på sigt at udfase brugen af konventionel husdyrgødning i den økologiske produktion. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at økologer med fordel kan erstatte husdyrgødning med såkaldt mobil grøngødning og stadig få samme effekt.

17.06.2016 | Jordbrug og fødevarer

Kvælstofudvaskning fra økologisk planteavl kan reduceres

Kvælstofudvaskningen fra økologisk planteavl er på niveau med eller højere end ved konventionel dyrkning. Efterafgrøder er effektive til at mindske udvaskningen, men der er brug for sikker etablering.

16.06.2016 | Jordbrug og fødevarer

Stor interesse for røddernes hemmelige liv

Hvordan undersøger man rødder i fire og fem meters dybde? Hvad er perspektiverne i afgrøder med dybe rødder, og hvad betyder det for kulstoflagring, udbytte, sygdomme etc.? Det kunne man få indblik i, da projektet DeepFrontier for nylig holdt en velbesøgt Rodens Dag.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.07.2016