Du er her: icrofs.dk

ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

04.04.2017 | Konference

Jubilæumskonference: Fremtidens økologiforskning - fortsat udvikling efter 20 års succes

Vær med til at diskutere fremtidig økologiforskning og -udvikling d. 4. maj kl. 13-16.30 i Fællessalen på Christiansborg.

03.04.2017 | Jordbrug og fødevarer

Studentermedhjælper til ICROFS

Stillingen omfatter forefaldende opgaver med at assistere med administrativt arbejde og arbejde med det elektroniske arkiv for publikationer om forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, Organic Eprints.

27.03.2017 | Jordbrug og fødevarer

Hyppige slæt i kløvergræs giver højt proteinudbytte

Manglen på økologisk protein er en velkendt udfordring. Udvinding af bladprotein fra kløvergræs kan være en løsning.

16.03.2017 | Jordbrug og fødevarer

EN SUPER-KO ER EN SUND KO

I forbrugernes bevidsthed, står dyrevelfærd højt på ønskelisten – og det er et af de aspekter, forbrugerne lægger særligt vægt på, når de lægger økologiske varer i kurven. Derfor er det vigtigt, at økologien fortsat udvikler dyrevelfærden og lever op til forbrugernes forventninger.

10.03.2017 | Jordbrug og fødevarer

Anvendelse af afskallet havre som foder til økologiske slagtekyllinger

De økologiske fjerkræproducenter undersøger mulighederne for selv at dyrke afgrøder, som egner sig som foder til slagtekyllinger og æglæggende høner. I samarbejde med DLG og Dalby Mølle har SEGES undersøgt anvendeligheden af afskallet havre som tilsætning til færdigfoder til økologiske slagtekyllinger fra DLG.

06.03.2017 | Jordbrug og fødevarer

Høns æder gerne kløverprotein

Der er et stort potentiale i bioraffinering af kløvergræs til proteinfoder, og resultatet af de nyeste forsøg viser, at dyrene gerne vil æde foderet.