ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

16.04.2018 | Jordbrug og fødevarer

GUDP udbyder 25 mio. kr. til nyt økologisk forskningsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har netop åbnet for ansøgninger til en ny pulje på op til 25 mio. kr. til forskning og udvikling, som gør økologisk landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd. ICROFS er koordinator.

16.04.2018 | Jordbrug og fødevarer

Infomøder om Organic RDD 4 (aflyst)

ICROFS' og GUDPs planlagte informationsmøder om opslaget til Organic RDD 4 er aflyste, men du har mulighed for at kontakte ICROFS eller GUDP, hvis du har spørgsmål til indholdet i opslaget og ansøgningsproceduren. Du har desuden mulighed for at indsende din projektidé, hvis du har behov for sparring.

Protein udvundet af kløvergræs gennem bioraffinering har potentiale som ny proteinkilde i foder til økologisk fjerkræ.

13.04.2018 | Jordbrug og fødevarer

Kløvergræs som foderprotein til økologiske æglæggere

Protein udvundet af kløvergræs gennem bioraffinering har potentiale som ny proteinkilde i foder til økologisk fjerkræ. Kløvergræs protein har, ligesom sojabønner, en god aminosyresammensætning og et højt indhold af methionin, der er vigtig for fjerkræ.

12.04.2018 | Temadag

Åbent foredrag: Myrer som skadedyrsbekæmpere

Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket opstod. De organiserer sig som superorganismer og er på flere måder mere succesfulde end mennesket. Hør hvordan forskerne er begyndt at udnytte myrernes egenskaber til bl.a. biologisk bekæmpelse af skadedyr.

08.04.2018 | Seminar

Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar

I samarbejde med Organic RDD-projekterne VIPiglets, pECOSYSTEM og MAFFRA arrangerer ICROFS hhv. en praktikerdag og et forskningsseminar om, hvordan man forbedrer sundhed og velfærd for pattegrise og slagtesvin, samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

05.04.2018 | Jordbrug og fødevarer

”Udlån” af økologiske mælkeproducenters kløvergræs til bioraffinaderier mod betaling

Nye kalkuler for grønt græs-bioraffinaderi, baseret på data fra BIOVALUE og OrganoFinery samt AUs pilotanlæg på Foulum viser, at et økologisk bioraffinaderi er rentabelt med de nugældende priser på græs og på økologisk sojaprotein.