Du er her: icrofs.dk

ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

13.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier

I 2016 gik langt flere enlige bier end sociale humlebier og honningbier i fælder opsat i æbletræer. Stort set alle de enlige bier var jordboende. Det stiller krav til redepladser, og her kan frugtavleren gøre noget for at forbedre forholdene.

13.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Koens gener bestemmer fedttyper - kan forbedre smag

Stamtræet har i høj grad betydning for, hvilke egenskaber koens mælk har, viser netop offentliggjort rapport fra det ICROFS-koordinerede projekt SOBcows. Det giver muligheder for at producere nye typer af mejeriprodukter.

12.01.2017 | Konference

OrgaTrop: Økologi i troperne

Konferencen OrgaTrop afholdes i Indonesien, 20-24 august, 2017. Konferencen er arrangeret af "University of Gent" og en række partnere fra Indonesien. Indsend 'paper abstract' senest 15. marts.

06.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Zoneopdeling giver merværdi i slagtesvinestien

Økologiske slagtesvineflokke bliver større ud fra ønsket om automatisk vægtsortering i stien. Større stier åbner mulighed for nytænkning, men der er behov for at udnytte arealet på nye måder.

03.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Offentliggørelse af Organic RDD 3-projekter

I ansøgningsrunden for Organic RDD 3 modtog GUDP i alt 10 ansøgninger. Heraf får 4 projekter tilsagn for i alt cirka 20 mio. kroner.

03.01.2017 | Calls

Ny ansøgningsrunde ved GUDP

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har åbnet for den næste ansøgningsrunde, og du kan søge om tilskud til nytænkende og bæredygtige projekter, som styrker fødevaresektorens bundlinje.