Du er her: icrofs.dk

ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

24.02.2017 | Jordbrug og fødevarer

Ansøgningsrunde hos Innovationsfonden: Bioressourcer og sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil

Innovationsfonden ser gerne ansøgninger med fokus på en forskningsmæssig understøttelse af de danske styrkepositioner inden for økologiske fødevarer. Husk ansøgningsfrist 7. marts.

Fotograf: Helene Kristensen

24.02.2017 | Jordbrug og fødevarer

Norsk genetik viser gode takter i faremarken

Praktiske erfaringer fra danske faremarker tyder på, at indkrydsning af norsk genetik kan være interessant i økologisk svineproduktion.

22.02.2017 | Jordbrug og fødevarer

To ledige stillinger hos NORSØK

NORSØK søger to nye ansatte til centret. Ansøgningsfrist 10. marts.

21.02.2017 | Jordbrug og fødevarer

Ny strategi for forskning og udvikling inden for økologisk jordbrug og fødevarer

ICROFS er i gang med udviklingen af en ny forsknings- og udviklingsstrategi. Inden 23. marts har du mulighed for at give input til strategien.

21.02.2017 | Jordbrug og fødevarer

Skovmyrer som planteværn i danske plantager

Det er er let at flytte skovmyrer ind i æbleplantager. Gør man det, tilpasser myrerne sig deres nye omgivelser og begynder at æde træernes skadedyr.

16.02.2017 | Jordbrug og fødevarer

Roden til et højt udbytte

Afgrødernes rodudvikling har en stor indvirkning på høstudbyttet. Tidlig såning, de rette sorter samt et godt sædskifte er vigtige virkemidler, der kan forbedre rodvæksten.