ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

17.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Sammenhængen mellem økologi og klima

P1 Morgen har spurgt forsker Marie Trydeman Knudsen fra Aarhus Universitet, om økologi er godt eller skidt for klimaet. Marie Trydeman Knudsen pointerer, at der ikke er den store forskel pr. kg produkt mellem økologiske og konventionelle fødevarer - og at drivhusgasudledningen er lavere pr. hektar i det økologiske landbrug. Hør indslaget på P1

ICROFS' nye centerleder Jakob Sehested

17.12.2018 | Nyt fra ledelsen

ICROFS får ny centerleder

Fra årsskiftet overtager Jakob Sehested posten som centerleder i Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).

02.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økonomien i produktion af økologisk svinekød fodret med græsprotein

I en ikke fjern fremtid står vi muligvis med adgang til et nyt vigtigt fodermiddel til økologiske grise - og til økologiske husdyr generelt: Økologisk protein udvundet af kløvergræs på et bioraffinaderi.

30.11.2018 | Jordbrug og fødevarer

Bæredygtigheden i at fodre med økologisk græsprotein

Den økologiske husdyrproduktion er stadig afhængig af importeret protein i form af soja, men fodring med dansk protein fra græsmarksblandinger kunne være et mere bæredygtigt alternativ.

Foto: Helene Uller-Kristensen

30.11.2018 | Jordbrug og fødevarer

Kløvergræs kan udskifte en del af det traditionelle foderprotein til slagtekyllinger

Mindst 13% af det traditionelle foderprotein til økologiske slagtekyllinger kan fint erstattes med protein udvundet fra kløvergræs, viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

26.11.2018 | Jordbrug og fødevarer

Åbenlyse fordele, men også barrierer, når træer og grise gror side om side

Grise og træer er et godt match, og træer i svinefolden kan styrke dyrevelfærd og kvælstofbalance, men endnu er erfaringerne med træer og grise på samme område i den danske frilandssvineproduktion begrænsede.