Du er her: icrofs.dk

ICROFS 

  • Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Nyheder

Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen

27.03.2015 | Nyhedstype

Christiansborg-konference om økologiens værdi 22 april åben for tilmelding

Indholdet i ny vidensyntese om økologiens bidrag til samfundsgoder udarbejdet af ca. 70 forskere og eksperter præsenteres på en konference i Fællessalen på Christiansborg den 22. april. Tilmelding til: grethe.jensen@icrofs.org

26.03.2015 | Forskning

Ansøg om forskningsmidler hos Ekhagastiftelsen

Ekhagastiftelsen støtter forskning i økologisk landbrug og naturmedicin. Fristen for indsendelse af ansøgninger er d. 20. maj.

25.03.2015 | Arrangement

Deadline for tilmelding til ICOAS: 31. marts 2015

I oktober afholdes det internationale forskningsarrangement International Conference on Organic Agriculture Sciences (ICOAS) i Bratislava, Slovakiet. Tilmeld dig allerede nu.

22.03.2015 | Forskning

Vand kan forebygge æbleskurv

Forsøg i GUDP-projektet ProtecFruit viser, at vanding på strategiske tidspunkter i foråret kan forebygge angreb af æbleskurv. Prøv det selv i haven. Alt hvad du behøver er et æbletræ, en vejrudsigt og en vandslange.

Foto: Global Økologi/Artikeluddrag Global Økologi

19.03.2015 | Forskning

Økologi kan gavne biodiversiteten - men forspringet skrumper

Økologisk drift er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt. Det er senest dokumenteret i forskningsprojektet REFUGIA. Men i takt med at de økologiske brug bliver mere intensive, skrumper forspringet i mangfoldighed ind.

Foto: Colourbox

18.03.2015 | Bevilling

Innovationsfonden: Ansøgning om støtte til økologiforskning senest d. 30. april

Innovationsfonden investerer i forskning, udvikling og kommercialisering, som kan bidrage med ny viden om økologiske fødevarers og foders kvalitetsegenskaber. Fonden investerer desuden i forskning inden for bæredygtige ressourceoptimerede, effektive produktionsmetoder og -systemer, processer og teknologier.

Ansøg om midler fra GUDP

Der er åbnet for ansøgninger til en pulje på 12,4 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP. Midlerne skal gå til støtte af økologisk forskning og udvikling i anden runde af forskningsprogrammet Organic RDD 2. Send ansøgning nu.

Arrangementer

søn 12 apr
17:15-23:00 | Wien, Østrig
European Geosciences Union
Generalforsamling 2015. Herunder bl.a. sessionen "Organic farming and Soil management", hvor der vil blive diskuteret forskning i økologisk jordbrug set fra forskellige nationale perspektiv.
ons 22 apr
09:41-11:41 | Fællessalen Christiansborg, København
ICROFS-konference om økologiens samfundsværdi
Offentligt møde om den nyeste forskning, som dokumenterer den samfundsmæssige værdi af den økologisk landbrugs- og fødevareproduktion på en forskellige områder. Forskere fra en række institutioner præsenterer deres arbejde med en vidensyntese emnet, som udkommer efteråret 2015. Fødevareminister Dan Jørgensen indleder. Paneldebat med forskere og politikere.
man 08 jun
10:00-16:00 | Avignon, Frankrig
INNOHORT Symposium
The INNOHORT Symposium – international konference om innovation i integreret og økologisk grønsagsproduktion arrangeret af The international Society of Horticulture. Deadline for abstracts: 31 January 2015 Link: https://colloque.inra.fr/innohort2015

ICROFS publikationer

ICROFS samarbejder om artikler og klummer med Landbrugsavisen samt Økologi og Erhverv.

Centret har desuden udarbejdet en række publikationer med resultater og analyser af den økologiske forskning. 

 

Organic Eprints

 

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

ICROFS i medierne

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.03.2015