ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

Forskere ser et forsat behov for mere viden om henholdsvis sundhedsfremmende og sundhedsskadelige indholdsstoffer – og den såkaldte cocktail-effekt. Foto: Helene Uller-Kristensen

15.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Hvordan undersøger man sundhedseffekten af økologisk kost?

Mange forbrugere forbinder økologiske fødevarer med sundere produkter, da de er fri for tilsætningsstoffer og pesticid- og medicinrester. Ikke desto mindre hører man ofte, at det er vanskeligt at be- eller afkræfte de sundhedsmæssige effekter af økologisk kost – men hvorfor er det egentlig så komplekst?

14.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Kommunikationsmedarbejder til ICROFS

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) søger en kommunikationsmedarbejder på deltid (fastansættelse, 20 timer per uge evt. med mulighed for et øget timetal på et senere tidspunkt) snarest muligt.

14.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

30 mio. kroner til nyt økologisk forsknings- og udviklingsprogram i 2019

D. 20 februar 2019 offentliggøres opslaget for det nye forsknings- og udviklingsprogram Organic RDD 5. Programmet har ansøgningsfrist d. 21.maj.

Ved at etablere efterafgrøder i forbindelse med den sidste radrensning i en kornafgrøde og radrense stubben efter høst er det muligt at lave mekanisk bearbejdning af hele dyrkningsfladen i løbet af vækstsæsonen og samtidig have konstant bevoksning

08.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Faktaark om rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder

Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig kvælstofforsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt. Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder.

Foto: Helene Uller-Kristensen

22.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økologiske og konventionelle produkter har samme klimaaftryk – men økologien vinder på andre bæredygtighedsparametre

Drivhusgasemissionerne fra økologisk produktion er generelt lavere per hektar sammenlignet med tilsvarende konventionel produktion. I Schweiz, Sverige og Danmark har man samlet alle de studier, man har kunnet finde, der sammenligner klimaaftrykket af økologiske og konventionelle fødevarer pr. kg. produkt - og hvor der bruges de gældende…

20.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Videndelingsværktøjer for forbedring af økologisk planteavl

OK-Net Arable har lavet et overblik over den viden, projektet har opnået, i forhold til at skabe muligheder for læring mellem landmænd indbyrdes, rådgivere indbyrdes og mellem rådgivere, forskere og landmænd.