ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

18.01.2018 | Konference

Symposium: Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer - baseret på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

D. 29. januar giver de tre samfundsvidenskabelige projekter OrgHealth, LOCO og SOMDwIT svar på, om øko-forbrugere spiser sundere, om økologiske varer har en større værdi, hvis de er lokalt producerede, og hvad forbrugerne på eksportmarkeder associerer med dansk økologi.

Ingeborg Holms Lomann Lite høns går normalt ikke særlig langt ud i hønsegården. Fotoet blev taget en efterårsdag, hvor hønsene fulgte efter Ingeborg længere ud i hønsegården, og så fik de smag for dette grønne område.

12.01.2018 | Jordbrug og fødevarer

Hønsegården skal være en fryd for øjet

Med 36 små lunde af forskellige buske og træer vil Ingeborg Holm i Brørup lokke sine økologiske æglæggere ud i hele hønsegården. Også nyplantede popler og pil skal få hønsene ud af stalden og mindske udvaskning af kvælstof.

08.01.2018 | Konference

Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer - baseret på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

Spiser man sundere, når man spiser mere økologisk? Har økologiske fødevarer større værdi, hvis de også er produceret lokalt? Mermaid, queen and cookies - hvad associerer forbrugere på eksportmarkeder med dansk økologi? Få svar d. 29. januar, når OrgHealth, SOMDwIT og LOCO afholder afsluttende symposium.

08.01.2018 | Konference

Call: Økologisk landbrug og jordforvaltning

Denne session inviterer alle med erfaring inden for bæredygtigt landbrug i relation til jordforbedringer, plantebeskyttelse, jordkvalitet, fødevarekvalitet og socioøkonomiske aspekter til at deltage. Sessionen er en del af "European Geoscience Unions" generalforsamling. Deadline for indsendelse af abstracts: 10 Januar 2018, kl. 13:00

Et vådt efterår er en udfordring i forhold til at mindske udvaskning af kvælstof på friland. Planter man træer, kan de optage noget af regnvandet og næringsstofferne til egen vækst.

05.01.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økologisk svineproduktion har udfordringer og mulige løsninger

Udvaskning af kvælstof, ammoniakfordampning og vejret er nogle af de største udfordringer i økologisk svineproduktion. Forsøg med indretning af udearealer til slagtesvin og plantning af træer kan muligvis forbedre dyrevelfærden og reducere miljøbelastningen.

02.01.2018 | Jordbrug og fødevarer

Louise Gade ny formand for ICROFS

Direktør for VIA Efter- og videreuddannelse Louise Gade er af fødevareministeren, Esben Lunde Larsen (V), blevet udpeget til bestyrelsesformand for ICROFS.