Du er her: icrofs.dk

ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

Spuling af lange rødder på forskningscenteret The Land Institute i Kansas. FOTO: JIM RICHARDSON

19.06.2017 | Forskning

Landbrug i dybden

Weekendavisen har besøgt Deep Frontier projektets unikke forskningsfaciliteter og interviewet projektleder Kristian Thorup-Kristensen om perspektiverne i rodforskning.

16.06.2017 | Jordbrug og fødevarer

Kan opdrættede fisk være økologiske?

Mange forbrugere opfatter produktionen af opdrættet fisk som negativ og sidestiller denne produktion med det industrialiserede landbrug.

09.06.2017 | Jordbrug og fødevarer

Lokale økologiske fødevarer – et uudnyttet markedspotentiale?

Forskningsprojektet LOCO undersøger forbrugeres interesse for lokalproducerede økologiske fødevarer, og om forbrugerne er villige til at betale en yderligere merpris for økologiske varer, hvis de også er lokalt producerede.

06.06.2017 | Jordbrug og fødevarer

Fra kløvergræs i marken til kommerciel produktion af økologisk foderprotein

Behovet for økologisk protein til foder vil fortsat vokse. Økologisk kløvergræs kan få en ny rolle i det økologiske landbrug med potentiale for en kommerciel succes.

06.06.2017 | Jordbrug og fødevarer

Kløvergræs og afhugning nedsætter ukrudtsmængden

Kløvergræs og lucerne har mange dyrkningsmæssige fordele. En af fordelene er den sanerende effekt på både enårigt og flerårigt ukrudt – kun kvik bliver ikke hæmmet.

29.05.2017 | Jordbrug og fødevarer

Økologisk fiskeopdræt er en god investering – prisgevinsten holder

Enhver investering kræver et solidt økonomisk fundament. Det gælder også økologi. Projektet Robustfish finder, at prisgevinsten opnået på økologisk ørred og laks holder, når udbuddet af økologiske fisk stiger.

99121 / i31