Du er her: icrofs.dk

ICROFS 

  • Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Nyheder

Pressefoto: Lars Svankjær

30.01.2015 | Forskningspolitik

ICROFS: Godt med fortsat fokus på forskningen

Fødevareminister Dan Jørgensen fremlægger i dag en ny samlet handlingsplan for et mere økologisk Danmark.

29.01.2015 | Forskning

Køers bøvser står for landbrugets største udledning af drivhusgasser

Et nyt resultat fra ICROFS-projektet SOLID viser, at køers metangas står for hovedparten af landbrugets udledning af drivhusgasser i Europa. Der er behov for strategier til at nedbringe udledningen og her kan økologisk landbrug gå forrest, lyder opfordringen.

Forskere fra Aarhus Universitet vil udvikle kvægracer, der er specielt egnet til økologisk produktion. Foto: Janne Hansen

28.01.2015 | Forskning

Avl i økologiens tjeneste

Et nyt projekt skal gavne den økologiske produktion ved dels at udvikle avlslinjer, der er bedre egnet til økologisk produktion, og dels bane vej for, at mejerierne kan skabe nye nicheprodukter på baggrund af viden om køernes avlsmæssige karakteristika.

FAO anslår, at en tredjedel af jordklodens dyrkningsjord er i fare for at blive udpint på grund af erosion, jordpakning (traktose), asfaltering, forsaltning, forsuring, nedbrydning af humusindholdet, udvaskning af næringsstoffer, forurening og andre processer forårsaget af ikke-bæredygtig praksis. Grafik: FAO

22.01.2015 | Nyhedstype

Nyt ICROFS-projekt går i dybden med dyrkningsjorden i FNs jordår

ICROFS nye store forskningsprojekt Deep Frontier, finansieret af Villumfonden, falder helt i tråd med FNs målsætning om at sætte særligt fokus på den truede dyrkningsjord i 2015 - International Year of the Soil.

Hvede er en af verdens vigtigste kornsorter, der brødføder millioner af mennesker – men svampesygdomme forringer kvalitet og udbytte. Foto Janne Hansen

20.01.2015 | Forskning

Innovationsmidler til udvikling af højtydende, svamperesistent hvede

Forskere fra Aarhus Universitet får 17 millioner fra Innovationsfonden til at udvikle nye svamperesistente hvedesorter i samarbejde med udenlandske planteforædlere.

15.01.2015 | Bevilling

Innovationsfonden giver 17 mio. til forskning i kvælstof

Innovationsfonden investerer 17 mio. kr. i forskning, som skal forbedre udnyttelsen af kvælstof i økologisk landbrug bl.a. ved øget brug af bælgsæd.

Arrangementer

ons 04 feb
11:00-16:00 | Hamar, Norge
Bioforsk - Årsmøde
Den norske forskningsinstitution Bioforsk bruger sit årsmøde at belyse landbrugsforskningens værdi for samfundet og miljøet under overskriften ”Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø.” Tilmeldingsfrist 19.1.15
fre 06 feb
09:30-16:00 | Christiansborg, København
Konference: Fremtidens Landbrug
Det Økologiske Råd holder i samarbejde med forskere fra Københavns og Aarhus Universitet slutkonference for projektet Fremtidens Landbrug. Åbent for offentligheden. Tilmelding nødvendig.
ons 11 feb
14:55-16:55 | Nürnberg, Tyskland
Biofach 2015 øko-kongres
Biofach samler den økologiske branche til økologisk konference og fagmesse i Nürnberg i Tyskland.

ICROFS publikationer

ICROFS samarbejder om artikler og klummer med Landbrugsavisen samt Økologi og Erhverv.

Centret har desuden udarbejdet en række publikationer med resultater og analyser af den økologiske forskning. 

 

Organic Eprints

 

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

ICROFS i medierne

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.01.2015