Du er her: icrofs.dk

ICROFS

  • Internationalt Center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Nyheder

02.07.2015 | Forskning

Flere bælgplanter i sædskiftet betyder ikke mere lattergas til atmosfæren

Efter- og mellemafgrøder med bælgplanter kan erstatte en del af husdyrgødning anvendt i økologiske sædskifter uden at udledningen af lattergas øges væsentligt. Det viser resultater fra forskningsprojekterne HighCrop og Legume Futures.

02.07.2015 | Forskning

Sorten afgørende for planters rodvækst

Ny forskning viser, at evnen til at etablere et godt rodnet og optage næringsstoffer varierer meget fra sort til sort i vårhvede, salat og løg. Den viden kan økologiske planteavlere med fordel udnytte.

01.07.2015 | Calls

GUDPs grønne pengetank indkalder ambitiøse og bæredygtige projektidéer

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har åbent for nye ansøgninger til Erhvervsstøtteordningen. Der er tilskud til nytænkende og bæredygtige projekter, som kan styrke bundlinjen i det danske fødevareerhverv.

19.06.2015 | Forskning

Måling af flygtige stoffer afslører skader på æbler

Forskere på Aarhus Universitets afdeling i Årslev arbejder på at udvikle en metode, som på et tidligere tidspunkt kan afsløre fysiologiske skader på æbler forårsaget af for kraftig varmtvandsbehandling.

18.06.2015 | Forskning

Radrensninger i efterafgrøde kan begrænse rodukrudt

Nyt dyrkningssystem til korn og bælgsæd gør det muligt både at radrense og etablere kvælstofsamlende efterafgrøder i vækstsæsonen og at stoppe rodkrudt med radrenser efter høst uden at skade efterafgrøden.

11.06.2015 | Bevilling

Organic RDD 2.2: Ansøgninger til både traditionelle og nye projekttyper

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) uddeler 12,4 mio. kr. til økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Udvælgelsen vil ske blandt knap 20 indkomne ansøgninger om tilskudsbeløb på i alt cirka 30 mio. kroner.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 06.07.2015