Europæisk forskning

EU støtter europæisk forskning, bl.a. inden for miljø. fødevaresikkerhed og -kvalitet, husdyrsundhed og velfærd mv. under de flerårige Rammeprogrammer (FP). EU støtter således også økologiske forskningsprojekter, og ICROFS har siden 2003 deltaget i lang række EU-forskningsprojekter.

Vi koordinerer bl.a. det transnationale forskningsprogram for økologiske fødevarer og jordbrug, CORE Organic. Samarbejdet støttes af EU-kommissionen, og de enkelte forskningsprojekter støttes af de nationale ministerier. 

ICROFS deltager også i EU-projekter som eksempelvis SOLID - et europæisk projekt om bæredygtig, økologisk og ”lav-input” mælkeproduktion. I denne type projekter står ICROFS for løbende at koordinere ekstern kommunikation og for bredt at formidle projektets aktiviteter og resultater.


CORE Organic

CORE Organic står for "Coordination of European trans-national research in organic food and farming systems". ICROFS koordinerer det overordnede projekt.


EURAKNOS

ICROFS er en del af netværket, EURAKNOS, som vil skabe en landbrugsfaglig videndatabase og gøre det let at tilgå relevant viden og erfaringer fra alle EU Horizon 2020's tematiske netværk. 

EURAKNOS

ICROFS is a partner in "EURAKNOS" - a H2020 EU Thematic Network that started in 2019 and aims to create a European Agricultural Knowledge base by collecting existing knowledge and best practices from the other 29 existing Thematic Networks.