Europæisk forskning

EU støtter europæisk forskning, bl.a. inden for miljø. fødevaresikkerhed og -kvalitet, husdyrsundhed og velfærd mv. under de flerårige Rammeprogrammer (FP). EU støtter således også økologiske forskningsprojekter, og ICROFS har siden 2003 deltaget i lang række EU-forskningsprojekter.

Vi koordinerer bl.a. det transnationale forskningsprogram for økologiske fødevarer og jordbrug, CORE Organic. Samarbejdet støttes af EU-kommissionen, og de enkelte forskningsprojekter støttes af de nationale ministerier. 

ICROFS deltager også i EU-projekter som eksempelvis SOLID - et europæisk projekt om bæredygtig, økologisk og ”lav-input” mælkeproduktion. I denne type projekter står ICROFS for løbende at koordinere ekstern kommunikation og for bredt at formidle projektets aktiviteter og resultater.


CORE Organic

CORE Organic står for "Coordination of European trans-national research in organic food and farming systems". ICROFS koordinerer det overordnede projekt.


OrAqua - Organic Aquaculture

OrAqua står for Organic Aquaculture og det tre-årige EU-projekt skal understøtte den europæiske akvakultur ved at komme med anbefalinger til en forbedring af EU-lovgivningen på området, administrative sagsakter og en plan for policy implementering.  

SOLID -  Sustainable Organic and Low-Input Dairying

SOLID er et europæisk projekt omhandlende bæredygtig, økologisk og lav-input mælkeproduktion. Projektet er finansieret af EU, og ICROFS er partner, med ansvar for kommunikation.


OK-Net Arable - Organic Knowledge Network Arable

Det overordnede formål med "OK-Net Arable" er at forbedre udveksling af både innovativ og traditionel viden mellem landmænd, landbrugsrådgivere og forskere med henblik på at øge produktiviteten og kvaliteten af økologisk planteavl i Europa for at kunne tilfredsstille fremtidens krav til markedet.