Økologiens bidrag til samfundsgoder

Økologisk landbrug skåner grundvandet, vandløbene og fødevarerne for pesticider og sikrer, at dyrene kan udfolde deres naturlige adfærd. Der er en større mangfoldighed af vilde planter på økologiske landbrug end på konventionelle, de økologiske dyrkningsmetoder og kravene til sædskiftet gavner jordens frugtbarhed, og innovation i den økologiske sektor smitter af på den konventionelle og gavner udviklingen i landdistrikterne.

På mange områder bidrager den økologiske produktion således positivt til fælles samfundsgoder som miljø, biodiversitet, sundhed for dyr og mennesker og erhvervsudviklingen i samfundet.

I den offentlige debat hører man dog også om økologiens udfordringer, som skal løses, før den økologiske produktionsform fuldt ud kan blive attraktiv som en integreret politisk foranstaltning, der i sin helhed bidrager til de fælles samfundsgoder.   

På de følgende temasider kan du få et overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til samfundsgoder, og på hvilke områder økologien fortsat har behov for at udvikle sig.

Den sidste temaside forholder sig til, om økologi kan være en del af løsningen på sult i de lande, hvor maden produceres til verdens fattigste.

Natur og biodiversitet  

Energi og klima

Sundhed og velfærd for mennesker

Kan økologi brødføde verden?

Miljø  

Sundhed og velfærd for dyr

Erhverv- og landdistrikter