SuperGrassPork

SuperGrassPork

  • Økologisk svineproduktion baseret på græs-protein

SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs.

Projektet vil kunne afhjælpe flere vigtige udfordringer i den økologiske svineproduktion:

  • Dels vil det sikre, at der kan skaffes proteinfoder i Danmark til en voksende produktion af økologiske grise.
  • Dernæst vil det sikre, at grisene får et foder, der både er 100 % økologisk og afstemt efter svinenes behov for essentielle aminosyrer. Ved at undgå konventionelt foder vil troværdigheden af produktionen styrkes, og der vil komme mindre udledning af kvælstof fra grisenes gødning, når de skal have mindre protein for at få dækket deres behov for aminosyrer.
  • Endelig kommer der mere kløvergræs i sædskifterne hos økologiske svineproducenter og planteavlere, hvilket vil øge produktiviteten, biodiversiteten og jordens kulstofindhold. Samtidig reduceres problemer med ukrudt og udvaskning af næringsstoffer.

Formålet med projektet

Projektets formål er at etablere en holdbar løsning i forhold til at opnå en udvidet og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion, baseret på bioraffineret proteinfoder ekstraheret fra økologiske græsmarksafgrøder. Fokus sættes på følgende: 1) optimering af og strømlining af bioraffineringsteknikker, 2) måling og evaluering af foderværdien af græsprotein til svin, 3) miljømæssig og økonomisk bæredygtighed af græsproteinproduktion og 4) muligheder for kommercialisering af "græsprotein" til økologisk foderproduktion.

Projektperiode: 2017-2020

Projektleder

Erik Fog
SEGES,
Email: erf@seges.dk 
Tlf.: 87 40 54 90