Du er her: icrofs.dk » Forskning » Dansk forskning » Organic RDD 2 » Multiplant

Multiplant

MultiPlant

Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

MultiPlant adresserer den store udfordring i økologisk landbrug, hvor afkoblingen mellem husdyr og planteavl forringer robustheden i planteavlssædskifterne. MultiPlant vil udvikle systemer, som producerer store mængder biomasse pr. arealenhed til energi, protein til enmavede dyr og/eller grovfoder og er robuste i relation til frugtbarhed og rodukrudt.

MultiPlants mål er med udgangspunkt i en værdikædebetragtning at udvikle, demonstrere og dokumentere potentialet af flerårige blandinger med højt udbytte, høj biodiversitet og lavt input målrettet salgbare produkter.

Ud fra blandingerne vil MultiPlant

1) udvikle og optimere raffinering af foderprotein

2) evaluere proteinkvaliteten ved fodring af fjerkræ og svin

3) optimere bioforgasning ved intensiv og ekstensiv dyrkning

4) optimere gødningsværdien af afgasset materiale

5) forbedre bestøveres vilkår i landskabet vha. marker med øget blomstring

6) øge jordfrugtbarhed vha. bælgplanter og arter med dybe rødder

7) kvantificere økonomiske og miljømæssige perspektiver for multifunktionelle blandinger, og

8) udvikle bedriftsspecifikke rådgivningskoncepter for implementering.

Projektet løber fra 01-01-2014 til 31-12-2017.

Projektleder


Jørgen Eriksen
AU Foulum
Tlf.: 87157672
Email: jorgen.eriksen@agrsci.dk


Fotos fra projektet

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.12.2015