Organisation

Bestyrelse

Centrets mange aktiviteter ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Ministeren for Fødevarer og Landbrug.

Læs mere:

 

ICROFS' sekretariat

ICROFS' sekretariat understøtter arbejdet med at videreudvikle en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, for dermed også at understøtte en fortsat vækst i dansk økologi.

Læs mere: