Organisation

Bestyrelse

Centrets mange aktiviteter ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Ministeren for Fødevarer og Landbrug.


Læs mere om ICROFS' bestyrelse

 

Programkomité

Programkomitéen er nedsat af bestyrelsen, og den afgiver indstillinger om nye nationale forskningsprojekter og –programmer samt fortsat bevilling og/eller justering af allerede etablerede forskningsprogrammer.

Læs mere om ICROFS' programkomité.

Sekretariat

ICROFS' sekretariat består af otte fastansatte medarbejdere, der beskæftiger sig specialiseret med den økologiske sektor.

Læs mere om ICROFS' sekretariat