ICROFS' sekretariat

Sekretariat understøtter den økologiske udvikling

ICROFS’ sekretariat understøtter det vigtige arbejde med at udvikle den økologiske sektor til gavn for producenter, forbrugere og eksportvirksomheder. Medarbejderne i sekretariatet har tilsammen en bred palette af faglige kompetencer inden for planteavl, husdyrbrug, humaniora, sprog samt kommunikation og journalistik. Desuden har flere af medarbejderne adskillige års erfaring med forskning inden for eget fagområde samt stor erfaring inden for udvikling af landbrugs- og fødevaresystemer med særligt fokus på den økologiske sektor.

Teamet har stor erfaring med alt fra at samle konsortier af relevante forskningspartnere til udarbejdelse af ansøgninger over projektledelse og videre til implementering af og kommunikation om projekterne. Derfor er det helt naturligt for sekretariatet at tilbyde følgende services: 

 • Projektledelse og koordinering af danske og internationale projekter
 • Administrering, inklusiv budgetstyring og koordinering af internationale projekter med særligt fokus på projekter finansieret med EU-midler, for eksempel Horizon2020
 • Evaluering og monitorering af projektforløb
 • Professionel indsigt og bidrag til udarbejdelse af projektansøgninger, danske såvel som internationale, herunder også ansøgninger til Horizon2020 og private fonde
 • Kommunikation, herunder formidling af projekter og viden gennem hele projektforløbet, herunder brug af digitale medier, SoMe, faglige og populærvidenskabelige medier samt nyhedsmedier.
 • Hjælpe med at opnå en multiaktør tilgang i projekter samt hjælpe med at styrke faglige forsknings- og erfaringsnetværk. 

Medarbejdere i ICROFS' sekretariat


Centerledelse og administration


Niels Halberg, Centerleder
tlf.: 87 15 80 37
mobil: 29 63 00 93
niels.halberg@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Ledelse af ICROFS 
 • Koordinering af forskningsprogrammer 

Janne Krabsen, sekretær
tlf. 87 15 77 71
mobil: 93 50 83 86
janne.krabsen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Administrative opgaver
 • Redigering og publicering af forskningsrapporter
 • Organic Eprints redaktør
 • Oversættelse, korrektur og sprogrevision
 • Projektsupport
 • Mødeplanlægning og koordinering 

Forskning og udvikling


Ivana Trkulja, akademisk medarbejder
tlf. 87 15 77 16
mobil: 51 49 10 23
ivana.trkulja@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Projektstyring og koordinering af ERA-Nettet CORE Organic
 • Administration, budgetstyring and monitorering i CORE Organic Plus og CORE Organic Cofund projekterne
 • Professionel indsigt i og bidrag til forberedelse af projektansøgninger 
 • Bindeled til relevante stakeholderorganisationer 

Lise Andreasen, international koordinator
tlf. 87 15 77 04
mobil: 51 49 10 03
lise.andreasen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • International projektudvikling, ansøgning, implementering og administration med særlig vægt på EU
 • Initiering og facilitering af forskningsrelaterede og forskningsunderstøttende aktiviteter i Danmark og internationalt.
 • ICROFS strategiudvikling og planlægning
 • Organic RDD programudvikling og implementering

Ilse Ankjær Rasmussen, Organic Eprints koordinator
tlf. 87 15 79 92
mobil: 51 77 95 12
ilsea.rasmussen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Sekretær for ICROFS’ bestyrelse
  - Planlægning og gennemførelse af møder
  - Udarbejdelse af rapporter, notater, strategi m.m.m.
 • Kontakt til GUDP-sekretariatet
 • Monitering og indstilling af evaluering til bestyrelsen af nationale projekter under Organic RDD-programmerne
  - Deltage i projektmøder
  - Arrangere møder for projektledere
  - Indkalde status- og slutrapporter, indstille evaluering, afrapportere til GUDP-sekretariatet
 • Nye nationale programmer
  - Udarbejde opslag, afholde informationsmøder, kontakt til potentielle ansøgere
  - Samle internationalt panel til granskning, løbende kontakt
  - Indstille evaluering af ansøgninger til bestyrelsen
 • Evaluere nationale programmer
 • Ansvarlig administrator for Organic Eprints
  - Løbende vedligeholdelse og udvikling
  - Bistå med brug af Organic Eprints i forbindelse med konferencer
  - Kontakt til national editors inkl. træning og møder
 • Deltage i projekter med relation til Organic Eprints (OK-Net Arable, CORE Organic)
 • Formidle om Organic Eprints
  - Deltage i internationale projekter, evt. som WP-leder (OK-Net Arable)
  - Deltage i ansøgninger om internationale projekter
  - Medlem af udvalg som repræsentant for ICROFS
 • SEGES faglige økologiske forsøgsudvalg
 • Miljøstyrelsens følgegruppe vedr. Jordbrug for Pesticidforskningsprogrammet

  foto kommer    

Merete Studnitz, akademisk medarbejder cand.agro., ph.d. 
tlf. 87 15 80 47 
mobil: 93 50 87 50 
merete.studnitz@icrofs.org  

Arbejdsområder:

 • Monitorering og evaluering af nationale projekter under Organic RDD- programmerne 
 • Arbejdspakkeledelse af internationale projekter 
 • Planlægning og gennemførelse af arrangementer for forskere og forskningens brugere 
 • Bidrag til udarbejdelse af projektansøgninger, danske såvel som internationale 
 • Bidrager til at opnå en ’multi-actor approach’ i projekter samt hjælper med at styrke faglige forsknings- og erfaringsnetværk. 

Kommunikation, formidling og presse


Helene Kristensen, kommunikationsmedarbejder 
tlf. 87 15 77 03
mobil: 31 50 58 78
helene.kristensen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Deltagelse i danske og internationale forskningsprojekter med ansvar for kommunikation og formidling samt udarbejdelse af projektansøgninger ud fra en multiaktør tilgang
 • Journalistisk tekstproduktion, herunder artikler og pressemeddelelser
 • Hjemmesideproduktion, kommunikation på sociale medier og i nyhedsbreve
 • Videoproduktion og grafisk opsætning af publikationer, posters og annoncer
 • Planlægning og promovering af arrangementer for forskere og forskningens brugere 

Director of ICROFS

Niels Halberg

Chief Scientist

Tel.: +45 87 15 80 37
Mobile: + 45 29 63 00 93

 Niels.Halberg@icrofs.org 

Activity areas:

 • Direction of ICROFS
 • Coordination of research programmes                           
 

Administration

 

Janne Krabsen

Secretary

Tel.: +45 87 15 77 71

 janne.krabsen@icrofs.org

Activity areas:

 • Administrative tasks

 • Editing and publication of research reports
 

 

 

Research and Development

 
 

Ivana Trkulja 

Project manager

Tel.: +45 87 15 77 16

ivana.trkulja@icrofs.org   

Activity areas:

 • CORE Organic network
 • European activities
 • Organic Eprints
 


Lise Andreasen

International Coordinator

Tel.: +45 87 15 77 04
Mobile: + 45 51 49 10 03

 Lise.Andreasen@icrofs.org

Activity areas:

 • International collaborative activities
 • Strategy development
 • Assistance to the board
 

 

Ilse Ankjær Rasmussen

Organic Eprints coordinator

Phn. +45 87 15 79 92
Mobile: + 45 51 77 95 12

 IlseA.Rasmussen@icrofs.org

Activity areas:

 • Organic Eprints coordinator
 • VOA3R (EU-project on Open Access)
 • Secretary for the Programme Committee
 

Merete Studnitz

Scientific officer
merete.studnitz@icrofs.org 

Tel.: +45 8715 8047 
Mobile: +45 9350 8750

Communication and dissemination

Helene Kristensen

Communications officer

Tel.: +45 31 50 58 78

helene.kristensen@icrofs.org

Activity areas:

 • Research communication and dissemination
 • Web
 • CORE Organic - Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
 • OK-Net Arable - Organic Knowledge Network Arable
 • SOLID - Sustainable organic and low input farming
 • ICROFS News and ICROFS Nyt (newsletters)
 
 

Er du interesseret i at høre mere og eventuelt i at bruge de listede services til at løfte dit projekt til nye højder, så er du velkommen til at kontakte: