ICROFS' sekretariat

Sekretariat understøtter den økologiske udvikling

ICROFS’ sekretariat understøtter det vigtige arbejde med at udvikle den økologiske sektor til gavn for producenter, forbrugere og eksportvirksomheder. Medarbejderne i sekretariatet har tilsammen en bred palet af faglige kompetencer inden for planteavl, husdyrbrug, humaniora, sprog samt kommunikation og journalistik. Desuden har flere af medarbejderne adskillige års erfaring med forskning inden for eget fagområde samt stor erfaring inden for udvikling af landbrugs- og fødevaresystemer med særligt fokus på den økologiske sektor.

Teamet har stor erfaring med alt fra at samle konsortier af relevante forskningspartnere til udarbejdelse af ansøgninger over projektledelse og videre til implementering af og kommunikation om projekterne. Derfor er det helt naturligt for sekretariatet at tilbyde følgende services: 

 • Projektledelse og koordinering af danske og internationale projekter
 • Administrering, inklusiv budgetstyring og koordinering af internationale projekter med specielt fokus på projekter finansieret med EU-midler, for eksempel Horizon2020
 • Evaluering og monitorering af projektforløb
 • Professionel indsigt og bidrag til udarbejdelse af projektansøgninger, danske såvel som internationale, herunder også ansøgninger til Horizon2020 og private fonde
 • Kommunikation, herunder formidling og disseminering af projekter og viden gennem hele projektforløbet og ved brug af digitale medier, SoMe, faglige og populærvidenskabelige medier samt nyhedsmedier.
 • Hjælpe med at opnå et ’multi-actor approach’ i projekter samt hjælpe med at styrke faglige forsknings- og erfaringsnetværk. 

Medarbejdere i ICROFS' sekretariat

Centerledelse og administration

Niels Halberg, Centerleder
tlf.: 87 15 80 37
mobil: 29 63 00 93
niels.halberg@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Ledelse af ICROFS 
 • Koordinering af forskningsprogrammer

 

Janne Krabsen, sekretær
tlf. 87 15 77 71
janne.krabsen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Administrative opgaver 
 • Redigering og publicering af forskningsrapporter

 

Forskning og udvikling

Ivana Trkulja, akademisk medarbejder
tlf. 87 15 77 16
ivana.trkulja@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • CORE Organic network 
 • Europæiske aktiviteter 
 • Organic Eprints

 

Lise Andreasen, international koordinator
tlf. 87 15 77 04
mobil: 51 49 10 03
lise.andreasen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Internationale samarbejdsaktiviteter 
 • Strategiudvikling

 

Ilse Ankjær Rasmussen, Organic Eprints koordinator
tlf. 87 15 79 92
mobil: 51 77 95 12
ilsea.rasmussen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Organic Eprints koordinator 
 • VOA3R (EU-projekt om Open Access)
  foto kommer    

Merete Studnitz, akademisk medarbejder cand.agro., ph.d. 
tlf. 87 15 80 47 
mobil: 93 50 87 50 
merete.studnitz@icrofs.org  

Arbejdsområder:

 • Monitorering og evaluering af nationale projekter under Organic RDD- programmerne 
 • Arbejdspakkeledelse af internationale projekter 
 • Planlægning og gennemførelse af arrangementer for forskere og forskningens brugere 
 • Bidrag til udarbejdelse af projektansøgninger, danske såvel som internationale 
 • Bidrager til at opnå et ’multi-actor approach’ i projekter samt hjælpe med at styrke faglige forsknings- og erfaringsnetværk.

 

Kommunikation

Helene Kristensen, kommunikationsmedarbejder 
tlf. 87 15 77 03
mobil: 31 50 58 78
helene.kristensen@icrofs.org

Arbejdsområder:

 • Deltagelse i danske og internationale forskningsprojekter med ansvar for kommunikation og formidling (herunder at udarbejde ansøgninger)
 • Journalistiske artikler og pressemeddelelser
 • Hjemmesideproduktion, kommunikation på sociale medier og i nyhedsbreve
 • Videoproduktion og grafisk opsætning af publikationer, posters og annoncer Planlægning og promovering af arrangementer for forskere og forskningens brugere 

Er du interesseret i at høre mere og eventuelt i at bruge de listede services til at løfte dit projekt til nye højder, så er du velkommen til at kontakte: