Alternative forskningsmidler

Under https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/:

  • GUDP’s almindelige runder (deadline 9.9.2020)
  • SUSCROP (EU ERANET) (deadline 9.4.2020)
  • Klimavirkemidler og tilpasning i landbrug (deadline 28.5.2020)

Klimaregnskab under Promilleafgiftsfonden (deadline 20.4.2020)

IPM under Miljøstyrelsen (deadine 25.3.2020)

MUDP (deadline 30.4.2020)

FØL (August 2020)

InnovationsFonden (efterår 2020)