Søg forskningsmidler

Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling

 

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden. Fonden medfinansierer grønne projekter, der har dokumenteret viden og et overbevisende set up (organisation) til at skabe stor samfundsværdi og en stor effekt på den grønne omstilling. Ansøgningsfrist 27. februar. 2020.

> Læs mere

Bekæmpelsesmiddelforskning - Indkaldelse af ansøgninger

For at understøtte det fortsatte ønske om en begrænset anvendelse af bekæmpelsesmidler efterspørges ny- og videreudvikling af metoder og strategier, som kan reducere eller erstatte anvendelse af bekæmpelsesmidler

> Læs mere

14 millioner kroner til udvikling af nye pilotanlæg til grøn bioraffinering

GUDP indkalder ansøgninger til projekter, som udvikler pilotanlæg til grøn bioraffinering i fuld skala.

Fristen for at indsende en ansøgning er den 4. november 2019 kl. 12.00.

> Læs mere 

SUSFOOD2 og CORE Organic Cofund: Nyt tværnationalt call om bæredygtige fødevaresystemer

De to ERA-netværk SUSFOOD2 og CORE Organic Cofund har netop lanceret et fælles call for tværnational forskning inden for temaet "Bæredygtige Fødevaresystemer"

Deadline for præ-ansøgninger: 4. november

> Læs mere

GUDP åbner for ansøgninger til pulje på 98 mio. kr.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram indkalder ansøgninger til nytænkende projekter, som fremmer grøn og bæredygtig udvikling i landbruget og fødevareerhvervene.

Deadline for ansøgninger er 5. september 2019 kl. 12.00.

Se indkaldelse, vejledning og ansøgningsskema

Læs mere på GUDP's hjemmeside

 

Uddeling af GUDP-midler til grøn fødevareudvikling

På to møder i juni fortæller GUDP om, hvordan man kan få del i ca. 95 mio. kr. til grønne udviklingsprojekter inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri. Ansøgningsrunden åbner i juni med ca. 95 millioner i puljen. Ansøgningsfristen er den 5. september 2019 kl. 12:00. 

> Læs mere


Landbrugsstyrelsen åbner for ansøgninger til klimaforskningsindsats

I dag offentliggør vi et opslag, hvor vi indkalder ansøgninger til en klimaforskningsindsats på landbrugsområdet. Regeringen har afsat i alt 90 mio. kroner til forskning i omkostningseffektive løsninger til et klimavenligt dansk landbrug.

 
 

30 mio. kroner til nyt økologisk forsknings- og udviklingsprogram i 2019

D. 20 februar 2019 offentliggøres opslaget for det nye forsknings- og udviklingsprogram Organic RDD 5. Programmet har ansøgningsfrist d. 21.maj. ICROFS’ bestyrelse beslutter, hvilke temaer der skal være i fokus for ansøgninger til Organic RDD 5. Følg med på www.icrofs.dk og GUDP.dk eller tilmeld dig ICROFS’ nyhedsbrev for at blive opdateret om opslagets temaer og få adgang til guidelines og ansøgningsskemaer efter d. 20. februar.  


Søg midler hos InnovationsFonden - GRØN VÆKST

INNOVATIONSFONDEN ØNSKER MED GRAND SOLUTIONS AT INVESTERE I AMBITIØSE FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROJEKTER, DER MED EXCELLENT VIDENSKAB OG STRATEGISK FORSKNING STRÆBER MOD AT SKABE NYE OG KONKRETE LØSNINGER TIL VIGTIGE SAMFUNDSUDFORDRINGER, OG SOM SKABER VÆRDI FOR DANMARK. HERUNDER STØTTES PROJEKTER, SOM SÆTTER FOKUS PÅ CIRKULÆR BIOØKONOMI, MILJØ OG ØKOLOGISKE FØDEVARER.

> Læs mere


GUDP indkalder ansøgninger for ca. 88 mio. kr.

Har du en idé til et projekt, der understøtter fødevareerhvervet og bidrager til grøn og økonomisk bæredygtighed? Så læs mere om GUDP’s ansøgningsrunde I 2019.  

> Læs mere


GUDP informationsmøder januar 2019

Har du en god idé til et spændende og nytænkende projekt, der gavner miljøet og styrker væksten? Og mener du, at din idé passer til GUDP? Så mød op på et af GUDPs informationsmøder.  

> Læs mere