Nyheder

19.11.2020 | Jordbrug og fødevarer

Bælgplanters mange bidrag til klimakampen

Undersøgelser peger på, at efterafgrødeblandinger med bælgplanter øger kvælstof- og kulstoftilførslen til gavn for både jordfrugtbarheden og klimaet. Læs kronikken i Økologisk Nu

Foto: Colourbox

03.11.2020 | Jordbrug og fødevarer

Bekæmpelsesmiddelforskning - Indkaldelse af ansøgninger

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af pesticider og biocider. Der er afsat 18,2 millioner kroner i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024. Fristen for at komme i betragtning i denne ansøgningsrunde er den 1. december 2020.

14.10.2020 | Jordbrug og fødevarer

Er svovl fra biogasfiltre plantetilgængeligt efter lagring i gylle?

Svovlfilter-materiale fra biogasanlæg kan genanvendes som svovlgødning på marken. Trods reduktion af sulfat og elementært S til sulfide under lagring i ubehandlet eller bioforgasset gylle, er filtermaterialet en værdifuld kilde til plantetilgængeligt S.

Foto: Colourbox

06.10.2020 | Arrangement

Aflysning: Debat om økologiforskning 10. november 2020 på Christiansborg er aflyst

På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling om at aflyse eller udskyde arrangementer for at begrænse smitte af Corona-virus aflyser ICROFS konferencen om Økologiforskningens rolle i den grønne omstilling, som skulle have været afholdt på Christiansborg den 10. november 2020 kl. 11 – 15.  .

05.10.2020 | Jordbrug og fødevarer

Forskelle i hvidløgssorters antibakterielle effekt

KRONIK i Økologisk Nu: Hvidløgssorter har forskelligt indhold af allicin, som påvirker de antibakterielle egenskaber af fremtidigt foderadditiv mod coli-infektioner hos fravænningsgrise.

02.10.2020 | Jordbrug og fødevarer

Dyrkning i planterester har flere fordele

Forskere fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet har i et markforsøg plantet hvidkål direkte i visne bælgplanter uden at bearbejde jorden, der i stedet er blevet rullet med en knivtromle. Det er den første videnskabelige undersøgelse af teknikken i en dansk sammenhæng. Selv om udbyttet er lavere i flere tilfælde, så kan teknikken fungere…

Der er potentiale i blandede landbrug,

01.10.2020 | Jordbrug og fødevarer

Landbrug med blandet produktion har mange fordele

I et nyt stort EU-projekt skal forskere fra blandt andet Aarhus Universitet udforske forskellige typer blandede landbrugssystemer, inkl. skovlandbrug, ud fra antagelsen om, at den måde at dyrke landbrug på rummer mange fordele. Både når det gælder bæredygtighed generelt, modstandsdygtighed over for klimaforandringer, bedre udnyttelse af…

Erik Fog, SEGES, fremviser her "det grønne guld" (græsprotein) i forbindelse med indvielsen på Ausumgaard
"Forskning skaber det grundlag, som de kommercielle kræfter kan agere på – men forskningen i sig selv skaber ikke gennembruddet for en ny teknologi”.

22.09.2020 | Jordbrug og fødevarer

Det grønne guld - fra forskning til praksis

For nylig blev Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs indviet på Ausumgaard. Blandt de fremmødte gæster var fødevareminister Mogens Jensen, og i sin åbningstale lagde han bl.a. vægt på, at græs er ét af de bæredygtige, lokalt producerede alternative proteinkilder, som skal være med til at nedbringe mængderne af importeret soja - men…

Boremaskine, der borer 5 meter lange tunneller til testrør under forsøgsmarkerne. Foto: Københavns Universitet

11.09.2020 | Jordbrug og fødevarer

Deep Frontier i Aktuel Naturvidenskab

Tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der udgives af de danske universiteter, bringer i seneste nummer to artikler om samarbejdsprojektet Deep Frontier, der koordineres af ICROFS: Dels om projektets banebrydende faciliteter og foreløbige resultater, dels om potentialet for kulstoflagring i dybe jordlag ved hjælp af afgrøder med dybere rødder. God…

Rødbede gødet med den plantebaserede gødning, der afprøves i ClimateVeg.Foto: Ilse A. Rasmussen, ICROFS

11.09.2020 | Arrangement, Åbent hus

Potentiale i nye gødskningsstrategier til økogrøntsager

For nylig holdt projekterne SUREVEG (CORE Org) og ClimateVeg (Org RDD 4), DoubleCrop (org RDD 3) og ComCrop (Org RDD 5) samt GreenResilient (CORE Org) åbent hus på AU’s forsøgsmarker ved Årslev. Dagen var ledet af forskningsgruppeleder Hanne Lakkenborg Kristensen, AU FOOD, og omkring 20 besøgende trodsede regnen og blev klogere på gødningstyper,…

Viser resultater 31 til 40 ud af 524

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste