Nyheder

08.01.2021 | Jordbrug og fødevarer

Planter i fokus

Årets plantekongres afholdes som live webinarer d. 12.-15. januar 2021. Over 4 dage har du adgang til mere end 20 webinarer. Du kan vælge at se dem live, eller når det passer dig.

16.12.2020 | Jordbrug og fødevarer

Julehilsen fra ICROFS

Året 2020 har igen bragt en masse spændende, ny viden og praktiske anbefalinger fra ICROFS' projekter om økologisk jordbrug og fødevarer; f.eks. om næringsstofforsyning og –recirkulering, bioraffinering af græs og lokal proteinforsyning, ko-kalv samvær i malkekvægbesætninger, og bæredygtige og skånsomme teknologier til forarbejdning af økologiske…

15.12.2020 | Jordbrug og fødevarer

50 millioner til forskning, udvikling og innovation i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

I samarbejde med ICROFS åbner GUDP for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at udvikle økologisektoren og styrke økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

Tematiske netværk er projekter med flere aktører, som indsamler eksisterende viden og bedste praksis om et givet tema for at gøre det tilgængeligt for slutbrugere såsom landmænd, skovfogeder, rådgivere m.fl.

09.12.2020 | Jordbrug og fødevarer

Ny manual: Lettere adgang til viden om landbrug

EURAKNOS' manual giver gode råd til, hvordan tematiske netværk skal designes og implementeres i forhold til at styrke netværkets multi-aktør tilgang, brugerengagement og i sidste ende "impact".

02.12.2020 | Calls

CORE Organic Cofund åbner ny pulje til cirkulær produktion i landbruget

Den 11. januar 2021 lancerer CORE Organic en ny forskningspulje på i alt 4.8 mio. €. Temaet er blandede landbrugssystemer til forbedring af økologisk plante- og husdyrproduktion

30.11.2020 | Jordbrug og fødevarer

Webinar: Økologernes fremtidige gødninger! 1. december 2020 kl. 08-08:30.

Bliv klædt på til fremtiden med viden om, hvorfra økologernes gødning skal komme. På webinaret hører du mere om indsatsen med at skaffe flere, nye næringsstoffer til den økologiske produktion.

26.11.2020 | Jordbrug og fødevarer

Omlægning til økologi reducerer landbrugets klimagasser i Danmark

Forskere fra Aarhus Universitet har i en ny rapport til Landbrugsstyrelsen estimeret effekten af omlægning til økologisk jordbrug på udledningerne af klimagasser i Danmark for udvalgte konventionelle og økologiske driftsgrene.

19.11.2020 | Jordbrug og fødevarer

Bælgplanters mange bidrag til klimakampen

Undersøgelser peger på, at efterafgrødeblandinger med bælgplanter øger kvælstof- og kulstoftilførslen til gavn for både jordfrugtbarheden og klimaet. Læs kronikken i Økologisk Nu

Foto: Colourbox

03.11.2020 | Jordbrug og fødevarer

Bekæmpelsesmiddelforskning - Indkaldelse af ansøgninger

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af pesticider og biocider. Der er afsat 18,2 millioner kroner i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024. Fristen for at komme i betragtning i denne ansøgningsrunde er den 1. december 2020.

14.10.2020 | Jordbrug og fødevarer

Er svovl fra biogasfiltre plantetilgængeligt efter lagring i gylle?

Svovlfilter-materiale fra biogasanlæg kan genanvendes som svovlgødning på marken. Trods reduktion af sulfat og elementært S til sulfide under lagring i ubehandlet eller bioforgasset gylle, er filtermaterialet en værdifuld kilde til plantetilgængeligt S.

Viser resultater 21 til 30 ud af 521

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste