Nyheder

18.05.2020 | Jordbrug og fødevarer

GUDP´s info-møder bliver afholdt som webinarer

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, uddeler i andet halvår af 2020 knap 100 mio. kr. som tilskud til projekter, der kan fremme grøn og bæredygtig udvikling i landbruget og fødevaresektoren. Informationsmøder d. 11. og 12 juni bliver på grund af corona-situationen afviklet som webinarer på Skype.

18.05.2020 | Jordbrug og fødevarer

11. EURAKNOS nyhedsbrev på gaden nu

Denne måned har EURAKNOS bl.a. offentliggjort sit visionsnotat, "Developing High Impact" samt forberedt sig på virtuel konsultation.

Foto: Jesper Rais, AU Foto

11.05.2020 | Jordbrug og fødevarer

Lav tilgængelighed af svovl i afgasset gødning

Forskere fra Aarhus Universitet har i regi af det ICROFS koordinerede projekt NutHY undersøgt tilgængeligheden af svovl og kvælstof i samensileret efterafgrøde og halm samt kvæggylle, der har været igennem en biogasproces. Undersøgelsen viste en højere plantetilgængelighed af kvælstof, men lavere tilgængelighed af svovl efter afgasning.

Foto: Colourbox

04.05.2020 | Jordbrug og fødevarer

Stor interesse for at udvikle økologien gennem forskning

Det danske økologiforskningsprogram, Organic RDD, som ICROFS administrerer, har netop haft ansøgningsfrist på sin sjette runde, og interessen for at få finansieret gode økologiideer har i år været usædvanligt stor.

04.05.2020 | Jordbrug og fødevarer

Forskning og fælles læring om ko og kalv sammen i malkekvægbesætninger

Ko-kalv samvær i malkekvægbesætninger er genstand for forskning fra mange vinkler, og staldskoler er én af dem. Her kan landmænd, som gerne vil udvikle ko-kalv systemer til deres gårde, lære sammen og udvikle måder at have kalvene sammen med køer. Som en del af et forskningsprojekt kan det bidrage til at formulere relevante forskningsspørgsmål, og…

04.05.2020 | Jordbrug og fødevarer

Sådan foretager du det bedste valg af processer til økologisk fødevareproduktion

ProOrg projektet har til formål at udvikle retningslinjer og værktøjer der kan hjælpe økologiske fødevareproducenter med at vælge de mest bæredygtige og skånsomme teknologier til forarbejdning af økologiske fødevarer. Værktøjerne er klar til at blive testet i praksis og projektet leder derfor efter virksomheder der forarbejder fødevarer, og som…

15.04.2020 | Jordbrug og fødevarer

Efterafgrøder er undervurderede i økologisk planteavl

Rigtigt brugt kan efterafgrøder øge jordens frugtbarhed, højne udbytter og mindske miljø- og klimabelastningen. Men det kræver nytænkning og nye teknologier. Det nye ICROFS-koordinerede projekt, CCRotate, vil øge viden om efterafgrøder.

14.04.2020 | Jordbrug og fødevarer

Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise

Våde proteinkoncentrater, der er produceret ved protein bioraffinering af græsafgrøder, kan opbevares i to måneder før direkte anvendelse i foder til grise - men temperaturen og opbevaringen er af stor betydning for kvaliteten.

Foto: Nina Høj

03.04.2020 | Jordbrug og fødevarer

Ny medarbejder i ICROFS!

ICROFS ser frem til at samarbejde med en ny kollega, Malene Jakobsen, som kommer fra en stilling som Økologikonsulent i LandboNord.

Maskine til bekæmpelse af sygdomme på såsæd udviklet af FORCE Technology

31.03.2020 | Jordbrug og fødevarer

Økologisk såsæd skal være af høj kvalitet

I projektet "SaaGodt" kigger man dels på bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme, dels på spiringskvaliteten af økologisk udsæd. Og selvom der er fremsat hypoteser om det, kan man ikke konkludere, at økologisk såsæd generelt har dårligere spiringsevne, siger projektleder Anders Borgen

Viser resultater 11 til 20 ud af 479

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste