Nyheder

15.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Forbrugersegmenters syn på bæredygtige økologiske fødevaresystemer

For at positionere økologien som et centralt redskab i udviklingen af en bæredygtig fødevareproduktion er det nødvendigt at vide mere om forbrugernes syn på koblingen mellem økologi og bæredygtighed, og hvordan forbrugerne afvejer forskellige dimensioner af bæredygtighed.

15.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Recirkulering af restprodukter skal bidrage til opfyldelse af økologimål

Den markante forøgelse af det økologiske areal i Danmark og Europa udfordrer tilgængeligheden af næringsstoffer og fordrer øget recirkulering. Vi mangler dog fortsat et overblik over muligheder og løsninger i forhold til at opnå en bedre næringsstofforsynende evne af jorden via recirkulering.

12.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Hele værktøjskassen skal tages i brug for at få flere tilgængelige næringsstoffer

Nyligt afsluttet projekt har vist muligheder for optimering af næringsstofforsyningen på økologiske brug, men ser et stort behov for at bringe restprodukter i spil.

12.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Sagen er velfærdsbøf

Både økologisk og konventionel oksekødproduktion er udfordret på grund af bidraget til landbrugets klimabelastning. Men med et stigende fokus på fødevarekvalitet såvel som dyrevelfærd kan vi stimulere et mere bæredygtigt kødforbrug.

08.03.2021 | Jordbrug og fødevarer

Kom med ideer til Økologi-Kongres 2021

Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Netop nu har du mulighed for at byde ind med ideer til kongressens oplæg

Foto: Jacob Günther Schmidt

06.03.2021 | Jordbrug og fødevarer

Naturlig immunitet mod RMS kan forhindre værditab i økologisk ørredproduktion

Rødpletsyge (RMS) er en sygdom, der forårsager røde sårlignende mærker på regnbueørreder. Sygdommen slår ikke fiskene ihjel, men fisken bliver et mindre attraktivt produkt, og værdien falder. At skabe naturlig immunitet hos yngre fisk skal måske være en del af løsningen.

Foto: OK-Net EcoFeed

03.03.2021 | Jordbrug og fødevarer

Nyt værktøj til optimering af foderplaner i økologisk fjerkræ- og griseproduktion

Det kan være en udfordring for økologer at beregne præcis hvor meget foder, der er hensigtsmæssigt at bruge, hvis omkostningerne ved foderproduktionen skal reduceres og samtidig tilfredsstille forbrugernes forventninger til sporbarhed.

Foto: Knud Erik Christensen Colourbox

16.02.2021 | Jordbrug og fødevarer

Nyt studie om brug af medicinsk zink og antibiotika i svinebesætninger

Forskere fra Institut fra Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet står bag et nyt databasestudie om brug af medicinsk zink og antibiotika i svinebesætninger. Forbruget af antibiotika ligger markant lavere i både økologiske og frilandsbesætninger end i konventionelle besætninger.

Projektet GrainLegsGo vil åbne vores øjne for friske bælgfrugter, f.eks. hestebønner. Foto: Colourbox

11.02.2021 | Jordbrug og fødevarer

Bønner og ærter er der fremtid i

Spis dine ærter, er ikke længere blot noget, man med alvorlig mine siger til kræsne børn. For der er mange gode grunde til at spise friske ærter og bønner, og bælgfrugterne vinder langsomt men sikkert større indpas herhjemme: Fra Michelin-kokken Francis Cardenau’s ”økologiske bønnemøder” til edamame bønnerne, der de seneste år har bevæget sig fra…

Organisk materiale påvirkes af de fysiske betingelser og har stor betydning for især den mikrobielle vandkvalitet i dambrug. Foto: Jacob Günther.

31.01.2021 | Jordbrug og fødevarer

Mindre organisk materiale i dambrug giver sundere fisk

Vandkvalitet spiller en stor rolle i forhold til fiskenes trivsel og sygdomsudbrud i dambrug. Tidligere har opmærksomheden været rettet mod brug af kemikalier til at kontrollere forekomsten af hud- og gællesnyltere. Men der er god grund til også at se på mængden af organisk stof i vandet.

Viser resultater 11 til 20 ud af 524

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste