Økologisymposium

Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer - baseret på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport. Offentligt møde med præsentation og diskussion af resultater fra de samfundsvidenskabelige forskningsprojekter: OrgHealth, LOCO og SOMDwIT - alle tre er Organic RDD 2.2-projekter.

21.12.2017 | Kirsten Haug

Dato man 29 jan
Tid 09:30 15:30
Sted København
Tilmelding er lukket

 

De tre Organic RDD 2.2-projekter OrgHealth, LOCO og SOMDwIT afholder et samlet Økologisymposium.

OrgHealth omhandler: 

ORGHEALTH projektet har fokuseret på sammenhængen mellem økologisk forbrug og sunde madvaner. Det er blandt andet blevet undersøgt, hvordan kostsammensætningen varierer, når man opdeler forbrugerne efter deres indkøb af økologiske fødevarer, og hvilken rolle forskellige forestillinger om sundhed spiller for forbrugerne i deres økologiske kostvalg. Projektet gennemføres af forskere ved Københavns Universitet.  

LOCO omhandler:

Målet med LOCO projektet har været at undersøge danske forbrugeres efterspørgsel efter såkaldte lokale fødevarer og sammenhængen med markedsføring og forbrug af økologiske fødevarer. Der har bl.a. været fokus på at identificere mulighederne for at udnytte markedspotentialer for geografisk differentierede økologiske produkter. Projektet gennemføres af forskere ved Københavns Universitet.

SOMDwIT omhandler:

Formålet med SOMDwIT har været at skabe viden om, hvad forbrugere på de vigtigste eksportmarkeder i Europa og Asien synes om økologiske fødevarer fra Danmark. Projektets resultater skal bl.a. bidrage til udvikling af eksportstrategien for den økologiske sektor gennem en forståelse af Danmarks brand-værdi på fødevareområdet. Projektet gennemføres af forskere ved Aarhus Universitet.

Læs mere om projekterne: 

Læs mere i brochuren om arrangementet

 

 

Temadag
Tags: OrgHealth, SOMDwIT, LOCO, ICROFS