Faglig sparring ved temadage om robuste grise i robuste systemer

D. 12.-13. juni arrangerede ICROFS i samarbejde med Organic RDD-projekterne VIPiglets, pECOSYSTEM og MAFFRA en praktikerdag og et forskningsseminar om, hvordan landmænd kan forbedre sundhed og velfærd for pattegrise og slagtesvin, samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

På besøg i de kørende stalde hos øko-landmand Hans Henrik Thomsen. Fotograf: Helene Uller-Kristensen, ICROFS.

Praktikerdagen begyndte med besætningsbesøg hos de to økologiske svineproducenter Thomas Bertram og Hans Henrik Thomsen. Her kunne deltagerne komme helt tæt på en ny generation af farehytter og kørende stalde.

- Vi var ude og se min besætning tirsdag, hvor vi så kunne diskutere med afsæt i mine dyr, hvordan man gør tingene optimalt og give hinanden faglig sparring, som man måske ikke altid får i hverdagen. Det gør, at man lige får en opsamling på nogle parametre, så resultaterne forhåbentlig bliver bedre, fortalte Thomas Bertram om besøget.  

Herefter gik turen til Dronninglund Slot, hvor programmet blev delt op i to sideløbende spor om hhv. slagtesvin og søer & pattegrise. Senere på dagen havde deltagerne mulighed for at få inspiration til konkrete tiltag i egen bedrift og for at bidrage med egne forslag til udvikling af den økologiske svineproduktion. Arrangementet henvendte sig til alle med interesse inden for økologisk svineproduktion, herunder producenter, rådgivere, dyrlæger, undervisere, landbrugsorganisationer mv. 

Ved forskningsseminaret d. 13. juni fik deltagerne den seneste viden om, hvordan man kan reducere pattedødelighed og forbedre sundhed og velfærd for pattegrise og slagtesvin, samtidig med at miljøbelastningen kan reduceres. Formålet med dagen var at diskutere den nuværende viden og identificere fremtidige forskningsbehov i fællesskab med forskere, rådgivere, dyrlæger, undervisere m.fl.

Diskussioner såvel som workshops på begge dage satte særligt fokus på:

  • Hvordan man via nytænkning af det eksisterende produktionssystem kan opnå en mere konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion
  • Hvordan faringsovervågning og et bedre nærklima for søer og pattegrise under faring påvirker overlevelse og vækst
  • Hvilke hytter der bedst tilgodeser muligheden for at udnytte den forbedrede praksis
  • Hvilken forskel det vil gøre at introducere et særligt økologisk avlsmål specifikt rettet mod fødsel af færre og mere robuste grise
  • Hvordan planteblandinger med synergistiske antimikrobielle egenskaber kan hæmme E.coli og være med til at reducere antibiotikaforbruget hos smågrise.

Se præsentationer fra praktikerdagen


Se præsentationer fra forskningsseminaret

 


Faremarksmanualen for sohold på friland

Se også faremarksmanualen som blandt andet er lavet i regi af Organic RDD-projektet VIPiglets. Manualen omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefalede rutiner er forklaret og beskrevet i manualen, mens de er skrevet som korte anvisninger med billeder i faktaarkene.


På besøg i de kørende stalde hos øko-landmand Hans Henrik Thomsen. Fotograf: Helene Uller-Kristensen, ICROFS.