Støtte til økologisk forskning i "Horizon Europe" programmet

Den 17. april 2019 vedtog Europa-Kommissionen en foreløbig aftale om EU's fremtidige forskningsprogram for perioden 2021-2027, "Horizon Europe" - og økologisk landbrug er på dagsordenen.

06.05.2019 | Christine Dilling

Det er lykkedes den internationale paraply organisation "IFOAM Organics International" at tilføje Støtte til økologisk landbrug samt Brug og levering af økosystemtjenester i primærproduktionen, f.eks. gennem agroøkologi til det kommende "Horizon Europe" program - afløseren til Horizon 2020. 

Dette er en stor præstation, fordi det lovligt binder Europa-Kommissionen til at finansiere forskning til økologisk landbrug og agroøkologi. Det specifikke program skal stadig godkendes af Det Europæiske Råd.  

>Horizon Europe 

>IFOAM   

Jordbrug og fødevarer