OK-Net Arable har skabt vidensplatform om økologisk planteproduktion

På vidensplatformen www.farmknowledge.org, som er udviklet i EU-projektet OK-Net Arable, ligger over 100 tilgængelige værktøjer, som kan bruges til at støtte økologisk planteproduktion.

Værktøjerne er udvalgt i samarbejde mellem forskere, rådgivere og landmænd med henblik på at bidrage til at øge udbytterne og udligne den afstand, der er såvel mellem udbytterne i økologisk og konventionel planteproduktion, som mellem individuelle planteproducenters udbytter.

Landmænd og rådgivere kan både finde faktaark, pjecer, guides, beslutningsstøttesystemer, relevante hjemmesider, videoer m.m., som kan give ny viden og bud på konkrete løsninger inden for temaer som ”Jordkvalitet og jordfrugtbarhed”, ”Næringsstofhusholdning”, ”Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse”, ”Ukrudtsbekæmpelse” samt ”Dyrkningssystemer og specifikke afgrøder”.

Læring på tværs af grænser

Værktøjerne stammer primært fra Europa, men værktøjer fra andre dele af verden er også at finde på platformen. Formålet med vidensplatformen er at hjælpe med at formidle eksisterende viden ud til økologiske landmænd i en form, der er let at forstå og udnytte. Udover at have gjort eksisterende værktøjer tilgængelige på platformen, har projektet OK-Net Arable også udarbejdet en række faktaark – ”Practise Abstracts” – som på kun to sider forklarer et emne og giver konkrete råd til, hvordan landmanden selv kan implementere en ny måde at håndtere en udfordring på.  Herunder er danske faktaark om sædskiftets evne til at undertrykke rodukrudt blevet oversat til engelsk, så landmænd i andre lande også kan have glæde af dem. Omvendt er en pjece om regnormens biologi, og hvordan de små skabninger er med til at forbedre jordfrugtbarhed, blevet oversat til dansk.

Selve platformen er på engelsk, men via det automatiske maskinoversættelsesprogram Google Translate oversættes indholdet til 10 forskellige sprog, herunder dansk. Desuden har projektdeltagerne hjulpet med at oversætte dele af indholdet, da Google Translate har sine begrænsninger i forhold til at lave en fejlfri oversættelse.

Landmandsgrupper giver input

Landmænd spiller en essentiel rolle i alle stadier af projektet, hvilket gør OK-Net Arable til et innovativt og modtagerorienteret projekt. Det handler ikke kun om at spørge landmændene til råds – det handler også om, at landmændene skal engagere sig i en fælles værdiskabelse hele vejen gennem projektet. I dette arbejde deltager 14 forskellige landmandsgrupper fra 12 europæiske lande.

Landmandsgrupperne har enstemmigt konkluderet, at den bedste måde at udveksle viden på er at mødes ansigt til ansigt. I projektet har landmændene både haft mulighed for at besøge hinanden og at deltage i fælles projektmøder og andre fælles aktiviteter. Men, da det kræver tid og ressourcer at mødes og kan være svært at få til at passe ind i programmet, anser de landmandsgrupperne den næstbedste måde at få ny viden på at kunne få anbefalinger direkte fra andre landmænd, også gerne online. På den baggrund er landmandsgrupperne i fuld gang med at lave beskrivelser af, hvad de har fået ud af projektet, hvilket løbende bliver lagt ud på vidensplatformen under overskriften ”From the farm” (”Fra gården”). Der vil både komme videoer, som beskriver nogle af de værktøjer, gruppen har afprøvet, og faktaark om de dertilhørende emner.

Besøg platformen farmknowledge.org

Klummen er også bragt i Økologi & Erhverv 25. januar 2018.

Platformen er en del af OK-Net Arable-projektet, som er koordineret af IFOAM EU. Projektet involverer 17 partnere fra 12 forskellige europæiske lande og har fået støtte fra  EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprgram under tilskudsaftale nr. 652654."