Økologer lægger vægt på høj mælkeydelse som avlsmål

En spørgeskemaundersøgelse foretaget i forskningsprojektet SOBcows viser, økologiske mælkeproducenter lægger større vægt på at opnå højere mælkeydelse gennem avlsarbejdet, end forskerne havde forventet.

Hidtil har det den økologisk mælkeproduktion alene været defineret ud fra kriterier for fodrings- og markdriftsprincipper. Der har ikke været principper for, hvordan avlsmaterialet anvendes, men det vil vi udfordre i det økologiske forskningsprojekt SOBcows. Derfor har vi sat os tre mål.

SOBcows tre mål:  

  1. at definere økologiske avlsmål og baseret på disse beregne konsekvensen af at foretage avlsarbejde i økologiske linjer fremfor som hidtil at anvende det avlsmateriale, som er frembragt i det traditionelle avlsarbejde
  2. at undersøge muligheden for at udvælge de køer, som avlsmæssigt er disponeret for at producere mælk med en sundhedsfremmende fedtsyreprofil med henblik på at kunne sælge denne mælk som et særligt økologisk nicheprodukt
  3. at undersøge muligheden for at lave et økologisk nicheprodukt baseret på oprindelige danske racer

 Interessante resultater

Først gik vi i gang med at fastsætte de økonomiske vægte i et økologisk avlsmål, og vi har allerede nu fået de første foreløbige resultater. Først beregnede vi de økonomiske vægte ved hjælp af modelsimuleringer, hvor forudsætningerne var gennemsnitlige danske produktionsforhold for den økologiske mælkeproduktion og aktuelle priser på økologisk mælk og foder. Disse beregninger viste på grund af de højere økologiske mælkepriser, at der skal lægges mere vægt på ydelsesegenskaber i den økologiske produktion, hvis der alene fokuseres på produktionsøkonomi.

Efterfølgende har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har sendt spørgeskemaer ud til alle økologiske mælkeproducenter. Cirka 50 pct. af de adspurgte svarede, og det er en ret høj svarprocent.

Undersøgelsen viste, at de økologiske producenter ønsker endnu mere vægt på ydelsesegenskaberne. Disse resultater gransker vi for øjeblikket yderligere.  Vi sender blandt andet et tilsvarende spørgeskema ud til alle konventionelle landmænd for at få klarlagt deres prioritering i avlsarbejdet.   

Desuden vil vi hen over sommeren og efteråret foretage beregninger over, hvad det vil betyde for egenskaber, der relaterer sig til sundhed og robusthed, hvis man ændrer avlsmålet, så høj mælkeydelse får større vægt. Disse beregninger vil desuden blive foretaget under forudsætning af et avlsmål baseret på de økologiske principper - altså et avlsmål med en større vægt på egenskaber, der har med sundhed og holdbarhed at gøre. Alt i alt er vi i en meget spændende proces med spændende resultater, som vi glæder os til at diskutere med økologiske mælkeproducenter.

Projektet SOBcows startede i efteråret 2014 og hører under forskningsprogrammet Organic RDD 2. 

Projektpartnerne er  fra AU i Foulum, SEGES Kvæg og Økologi, Naturmælk, RYK – Registrerings  og Ydelseskontrol, VikingGenetics og NordGen. Læs mere her: icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/sobcows/