Ny digital platform hjælper landmænd med at udveksle økologiske løsninger

Udfordringerne i det økologiske landbrug kræver, at landmænd har et meget højt vidensniveau, men udvekslingen af viden har hidtil været begrænset på digitale platforme. Nu lancerer OK-Net Arable en platform, som skal udfylde hullet og give landmændene adgang til en række digitale værktøjer.

05.10.2016 | Helene Kristensen

”Ved at samarbejde med landmænd og landbrugsorganisationer vil OK-Net Arable gøre praktiske løsninger tilgængelige for landmænd - og på én og samme tid give landmænd mulighed for at diskutere, hvordan disse løsninger fungerer i praksis i deres eget geografiske område af EU. Det giver landmænd mulighed for at forbedre værktøjerne og i sidste ende at øge produktiviteten og kvaliteten af økologisk planteavl over hele Europa”, udtaler projektkoordinator i OK-Net Arable, Bram Moeskops.

OK-Net Arable har lavet en webbaseret platform til at udveksle viden mellem landmænd, landbrugsrådgivere og forskere. På nuværende tidspunkt har platformen over tredive tilgængelige værktøjer.

Blandt andet kan landmænd finde en guide til, hvordan man tester jordens kvalitet (Soil Quality Test Kit Guide: Assessment of soil quality and soil properties). De besøgende på platformen kan for eksempel også finde videoer fra CORE Organic projektet TILMAN-ORG, hvor projektdeltagere fortæller om forskellige teknikker inden for feltet reduceret jordbearbejdning.

Allan Leck Jensen, seniorforsker ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, og nøgleperson i udviklingen af videndelingsplatformen fortæller:
”Landmændenes behov blev inddraget i hvert enkelt stadium i udviklingen af platformen for at opnå det mest brugervenlige resultat. Platformen er tilgængelig på 10 forskellige sprog, og vi har delt værktøjerne ind efter de mest relevante områder inden for økologisk planteavl: Jordens kvalitet og frugtbarhed, næringsstofhusholdning, sygdoms-og skadedyrsbekæmpelse, ukrudtsbekæmpelse og et tema målrettet mere afgrødespecifikke løsninger. Ikke alene kan landmænd og rådgivere finde værktøjer og diskutere brugen af de forskellige værktøjer – de kan også selv bidrage med løsninger under ”Tip a tool-funktionen”, som er at finde under hvert tema. Vi håber, at platformen kan hjælpe med at dække det eksisterende hul i vidensudvekslingen af landbrugsfaglig viden inden for økologien”. 

Bag om OK-Net-Arable

Platformen er en del af OK-Net Arable-projektet, som er koordineret af IFOAM EU. Projektet involverer 17 partnere fra 12 forskellige europæiske lande og har fået støtte fra  EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprgram under "Grant Agreement No. 652654."

Det overordnede formål med det tematiske netværk "OK-Net Arable" er at forbedre udveksling af både innovativ og traditionel viden mellem landmænd, landbrugsrådgivere og forskere med henblik på at øge produktiviteten og kvaliteten af økologisk planteavl i Europa for at kunne leve op til fremtidens krav til markedet.

Landmændene spiller en essentiel rolle i alle stadier af projektet, hvilket gør OK-Net Arable til et innovativt og modtagerorienteret projekt. Det handler ikke kun om at spørge landmændene til råds – det handler også om at få landmændene til at engagere sig i en fælles værdiskabelse hele vejen gennem projektet. I dette arbejde deltager 14 forskellige ”farmer innovation groups” fra de 12 lande.

Platformen har en oversættelsesfunktion, som gør det muligt at oversætte indholdet fra engelsk til dansk, bulgarsk, hollandsk, letlandsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk og estisk.


Besøg platformen www.farmknowledge.org 

Få mere baggrundsviden om projektet på www.ok-net-arable.eu


 

 

Jordbrug og fødevarer
Tags: OK-Net-Arable, økologisk planteavl, tools