Afsluttende konference i OK-Net Arable - 15.november 2017

Deltag i OK-Net Arable's afsluttende konference i Bruxelles 15. november. Arrangementet foregår i forbindelse med Organic Innovation Days, hvor fokus er sat på muligheder for innovation i landbrugssektoren.

23.08.2017 | Helene Kristensen

OK-Net Arable - et Horizon 2020 projekt - når sin afslutning i begyndelsen af 2018 efter 3 års succesfuldt samarbejde i et multidisciplinært team bestående af 17 partnere fra 12 lande. Målet med samarbejdet har været at udveksle viden blandt landmænd og forskere, alt sammen for at øge produktiviteten og kvaliteten af økologiske afgrøder over hele Europa.

Under selve arrangementet 15. november blive der sat fokus på temaer som ukrudtsbekæmpelse, jordkvalitet, grøngødning og direkte såning. 

I 2016 offentliggjorde OK-Net Arable den web-baserede platform www.farmknowledge.org ; platformen bliver også præsenteret til konferencen. 

Afslutningsvist har du mulighed for at deltage i en rundbords-diskussion om videndeling og innovation i den økologiske sektor.

Se agendaen her

Tilmeld dig den afsluttende konference senest 1.september

Konference
Tags: OK-Net Arable, Horizon 2020