Nyheder

08.03.2021 | Jordbrug og fødevarer

Kom med ideer til Økologi-Kongres 2021

Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Netop nu har du mulighed for at byde ind med ideer til kongressens oplæg

Foto: Jacob Günther Schmidt

06.03.2021 | Jordbrug og fødevarer

Naturlig immunitet mod RMS kan forhindre værditab i økologisk ørredproduktion

Rødpletsyge (RMS) er en sygdom, der forårsager røde sårlignende mærker på regnbueørreder. Sygdommen slår ikke fiskene ihjel, men fisken bliver et mindre attraktivt produkt, og værdien falder. At skabe naturlig immunitet hos yngre fisk skal måske være en del af løsningen.

Foto: OK-Net EcoFeed

03.03.2021 | Jordbrug og fødevarer

Nyt værktøj til optimering af foderplaner i økologisk fjerkræ- og griseproduktion

Det kan være en udfordring for økologer at beregne præcis hvor meget foder, der er hensigtsmæssigt at bruge, hvis omkostningerne ved foderproduktionen skal reduceres og samtidig tilfredsstille forbrugernes forventninger til sporbarhed.